Likumprojekts

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījums likumā "Par zvērinātiem revidentiem"

Izdarīt likumā "Par zvērinātiem revidentiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 24.nr.) grozījumu un izslēgt 1.panta 6.punktu.

Likums stājas spēkā vienlaikus ar Koncernu likuma stāšanos spēkā.