Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.) šādu grozījumu:

Izteikt 12.panta pirmās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

"7) reklāmas, afišu, sludinājumu un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās;".