Iesniedz Ārlietu komisija

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 2. lasījumam

Par 1990. gada 26. jūnija Stambulas Konvenciju par pagaidu ievešanu

 

Pirmajā lasījumā pieņemtā likumprojekta redakcija

pr.nr.

Otrajam lasījumam iesniegtie priekšlikumi

Komisijas atzinums

Likumprojekta redakcija, kādā to 2. lasījumā ierosina pieņemt Ārlietu komisija

1

2

3

4

6

 

Par 1990. gada 26. jūnija Stambulas Konvenciju par pagaidu ievešanu

   

Redakcionāli

precizēt.

Par 1990. gada 26. jūnija Stambulas konvenciju par pagaidu ievešanu

1. pants. 1990. gada 26. jūnija Stambulas Konvencija par pagaidu ievešanu (turpmāk - Konvencija) un tās A, B, C, D un E pielikums (turpmāk - Pielikumi) ar šo likumu tiek pieņemti un pastiprināti.

   

Redakcionāli

precizēt.

1. pants. 1990. gada 26. jūnija Stambulas konvencija par pagaidu ievešanu (turpmāk - Konvencija) un tās A, B, C, D un E pielikums (turpmāk - Pielikumi) ar šo likumu tiek pieņemti un pastiprināti.

2. pants. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera tiek apstiprināta par galvojošo organizāciju saskaņā ar “A” pielikuma 1. panta “f” apakšpunktu un par izdodošo organizāciju saskaņā ar “A” pielikuma 1. panta “g” apakšpunktu. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera ir atbildīga par Konvencijas “A“ pielikuma 1. panta “b” un “c” apakšpunktā

minēto pagaidu ieviešanas dokumentu izdošanu un “A” pielikuma 8. pantā paredzēto saistību izpildi.

   

Redakcionāli

precizēt.

2. pants. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera tiek apstiprināta par galvojošo organizāciju saskaņā ar Konvencijas A pielikuma 1. panta “f” apakšpunktu un par izdodošo organizāciju saskaņā ar A pielikuma 1. panta “g” apakšpunktu.Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera ir atbildīga par Konvencijas A pielikuma

1. panta “b” un “c” apakšpunktā

minēto pagaidu ieviešanas dokumentu izdošanu un A pielikuma 8. pantā paredzēto saistību izpildi.

3. pants. Līdz Konvencijas spēkā stāšanās brīdim Valsts ieņēmumu dienestam izstrādāt un pieņemt iekšējos administratīvos aktus, kas nodrošina Konvencijas darbību

   

Redakcionāli

precizēt.

3. pants. Līdz Konvencijas spēkā stāšanās brīdim Valsts ieņēmumu dienests izstrādā un pieņem iekšējos administratīvos aktus, kas nodrošina Konvencijas darbību.

4. pants. Līdz Konvencijas spēkā stāšanās brīdim Valsts ieņēmumu dienestam noslēgt līgumu ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru par informācijas apmaiņu un norēķinu kārtību par Latvijā ievestām precēm saskaņā ar ATA karneti un CPD karneti un Konvencijas nosacījumu neizpildīšanu.

   

 

Redakcionāli

precizēt.

4. pants. Līdz Konvencijas spēkā stāšanās brīdim Valsts ieņēmumu dienests noslēdz līgumu ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru par informācijas apmaiņu un kārtību, kādā veicami norēķini par Latvijā ievestām precēm saskaņā ar ATA karneti un CPD karneti, kā arī par Konvencijas nosacījumu neizpildīšanu.

5. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināma Konvencija un Pielikumi angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā.

     

5. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija un Pielikumi angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā.

6. pants. Konvencija un Pielikumi stājas spēkā Konvencijas 26. pantā noteiktajā laikā un kārtībā.

   

Redakcionāli precizēt.

6. pants. Konvencija un Pielikumi stājas spēkā Konvencijas 26. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā “ Latvijas Vēstnesis”.

 

Likums Saeima pieņemts 1999. gada ___________________