Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1

 

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

Par 1990. gada 26. jūnija Stambulas Konvenciju

par pagaidu ievešanu

 

 

1. pants. 1990. gada 26. jūnija Stambulas Konvencija par pagaidu ieviešanu ( turpmāk - Konvencija ) un tās A, B, C, D un E pielikums

( turpmāk - Pielikumi ) ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti.

2. pants. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera tiek apstiprināta par galvojošo organizāciju saskaņā ar “A” pielikuma 1. panta

“f” apakšpunktu un par izdodošo organizāciju saskaņā ar “A” pielikuma 1. panta “g” apakšpunktu. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera ir atbildīga par Konvencijas “A“ pielikuma 1. panta “b” un “c” apakšpunktā

minēto pagaidu ieviešanas dokumentu izdošanu un “A” pielikuma

8. pantā paredzēto saistību izpildi.

3. pants. Līdz Konvencijas spēkā stāšanās brīdim Valsts ieņēmumu dienestam izstrādāt un pieņemt iekšējos administratīvos aktus, kas nodrošina Konvencijas izpildi.

4. pants. Līdz Konvencijas spēkā stāšanās brīdim Valsts ieņēmumu dienestam noslēgt līgumu ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru par informācijas apmaiņu un norēķinu kārtību par Latvijā ievestām precēm saskaņā ar ATA karneti un CPD karneti un Konvencijas nosacījumu neizpildīšanu.

5. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināma Konvencija un Pielikumi angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā.

6. pants. Konvencija un pielikumi stājas spēkā Konvencijas 26. pantā noteiktajā laikā un kārtībā.

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 1999. gada _____________.