Rīgā, 1999

Rīgā, 1999.gada 13.aprīlī nr.9/3-

 

 

Saeimas Prezidijam

 

Atzinums

par likumprojektu

“Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās””

 

 

Juridiskā komisija, izskatījusi Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmtās”” (reģ.nr.187; dok.nr.466), nolēma atzīt, ka likumprojekts “Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmtās”” ir konceptuāli atbalstāms, un aicināt Saeimu to pieņemt pirmajā lasījumā.

 

 

 

 

 

Ar cieņu,-

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs L.Muciņš