Iesniedz Ārlietu komisija : Likumprojekts otrajam lasījumam

Iesniedz Ārlietu komisija : Likumprojekts otrajam lasījumam

Grozījums likumā “Par 1985. gada 15. oktobra Eiropas vietējo pašvaldību hartu”

Pirmajā lasījumā pieņemtā

likumprojekta redakcija

 

Pr.

nr.

Priekšlikums

Atbildīgās

komisijas

atzinums

Likumprojekta redakcija, kādā to otrajā lasījumā ierosina pieņemt Ārlietu komisija

1.

2.

3.

4.

5.

Izdarīt likumā “Par 1985. gada 15. oktobra Eiropas vietējo pašvaldību hartu ( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 7.nr.)

grozījumu un izteikt 2. pantu šādā redakcijā:

“ 2. pants. Saskaņā ar Hartas 1. un 12.pantu Latvijas Republika apņemas uzskatīt par tai saistošiem šādus Hartas pirmās daļas pantus un punktus:

- 2. pants;

- 3. pants;

- 4. pants;

- 5. pants;

- 6. pants;

-7. pants;

- 8. pants;

- 9. panta 1.,2., 3., 4., 5., 6. un

7. punkts;

- 10. pants;

- 11. pants.”

   

 

Redakcionāli precizēt.

1. pants. Izdarīt likumā “Par 1985. gada

15. oktobra Eiropas vietējo pašvaldību hartu (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 7.nr.) šādu grozījumu :

Izteikt 2. pantu šādā redakcijā:

“ 2. pants. Saskaņā ar Hartas 1. un 12.pantu Latvijas Republika apņemas uzskatīt par tai saistošiem šādus Hartas pirmās daļas pantus un punktus:

- 2. pants;

- 3. pants;

- 4. pants;

- 5. pants;

- 6. pants;

-7. pants;

- 8. pants;

- 9. panta 1.,2., 3., 4., 5., 6. un

7. punkts;

- 10. pants;

- 11. pants.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

1.

/ Juridiskā biroja priekšlikums/

Papildināt likumprojektu ar

2.pantu šādā redakcijā:

“ Papildināt likuma 5. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“( 2) Saistības, kas izriet no Hartas 6. panta 2. punkta, 7. panta 2. punkta un 9. panta

4. punkta, stājas spēkā Hartas 12. panta 3. punktā noteiktajā laikā un kārtībā un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā

“ Latvijas Vēstnesis “”“.

Atbalstīt.

 

 

2. pants.

“ Papildināt likuma 5. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“( 2) Saistības, kas izriet no Hartas 6. panta 2. punkta, 7. panta 2. punkta un 9. panta

4. punkta, stājas spēkā Hartas 12. panta 3. punktā noteiktajā laikā un kārtībā un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā

“ Latvijas Vēstnesis “””.

Likums Saeimā pieņemts 1999. gada _________________