Likumprojekts

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījums likumā "Par 1985.gada 15.oktobra

Eiropas vietējo pašvaldību hartu"

Izdarīt likumā "Par 1985.gada 15.oktobra Eiropas vietējo pašvaldību hartu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 7.nr.) grozījumu un izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

"2.pants. Saskaņā ar Hartas 1. un 12.pantu Latvijas Republika apņemas uzskatīt par tai saistošiem šādus Hartas pirmās daļas pantus un punktus:

- 2.pants;

- 3.pants;

- 4.pants;

- 5.pants;

- 6.pants;

- 7.pants;

- 8.pants;

- 9.panta 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7.punkts;

- 10.pants;

- 11.pants."