Rīgā, 1999

Rīgā, 1999.gada 16.martā nr.9/3-

 

 

Saeimas Prezidijam

 

Atzinums

par likumprojektu

“Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās””

 

 

Juridiskā komisija, izskatījusi Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”” (reģ.nr.173; dok.nr.396), nolēma atzīt, ka likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”” ir konceptuāli atbalstāms, un aicināt Saeimu to pieņemt pirmajā lasījumā.

 

 

 

 

 

Ar cieņu,-

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs L.Muciņš