Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

Grozījumi likumā “Par valsts noslēpumu”

(reģ.nr. 162)

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Priekšlikumi 2.lasījumam

Atbildīgās komisijas atzinums

Atbildīgās komisijas

ieteiktā redakcija (ar redakcionāliem labojumiem)

2.lasījumam

1

2

3

4

5

 

Izdarīt likumā "Par valsts noslēpumu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 22.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 1., 14.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par valsts noslēpumu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 22.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 1., 14.nr.) šādus grozījumus:

4.pants. Informācijas atzīšana par valsts noslēpumu

…..

(2) Par valsts noslēpumu var atzīt informāciju:

1) par valsts militāro potenciālu, aizsardzības stratēģiju un taktiku,

aizsardzības un mobilizācijas plāniem;

2) par valsts drošības un aizsardzības iestāžu bruņojuma, sakaru un informācijas sistēmām, materiāltehnisko nodrošinājumu un tā iegādi;

3) par valsts drošībai un aizsardzībai nozīmīgu būvju, iekārtu, ražotņu un citu objektu plānojumu, aizsardzības un evakuācijas plāniem;

4) par valsts drošības un aizsardzības vajadzībām ražotās produkcijas veidiem un daudzumu, kā arī ražotņu potenciālu;

5) par šifriem (kodiem), šifrēšanas sistēmām un aparatūru;

6) par operatīvās darbības, izlūkošanas un pretizlūkošanas organizāciju, saturu, taktiku un metodēm, kā arī par personām, kas iesaistītas operatīvās

darbības pasākumu veikšanā;

….

1. Papildināt 4.panta otrās daļas 6.punktu aiz vārdiem "pasākumu veikšanā" ar vārdiem "un personām, kas iesaistītas speciālajā procesuālajā aizsardzībā".

 

 

PRIEKŠLIKUMU NAV

 

1. Papildināt 4.panta otrās daļas 6.punktu pēc vārdiem "pasākumu veikšanā" ar vārdiem "un personām, kas iesaistītas speciālajā procesuālajā aizsardzībā".

8.pants. Valsts noslēpuma slepenības saglabāšanas termiņi

(1) Konfidenciālai informācijai tiek noteikta slepenība uz pieciem

gadiem, slepenai informācijai - uz desmit gadiem, sevišķi slepenai

informācijai - uz divdesmit gadiem, bet ziņām par personām, kas iesaistītas operatīvās darbības pasākumu veikšanā, - uz septiņdesmit pieciem gadiem.

…..

2. Papildināt 8.panta pirmo daļu aiz vārdiem "pasākumu veikšanā" ar vārdiem "un personām, kas iesaistītas speciālajā procesuālajā aizsardzībā".

 

PRIEKŠLIKUMU NAV

 

2. Papildināt 8.panta pirmo daļu pēc vārdiem "pasākumu veikšanā" ar vārdiem "un personām, kas iesaistītas speciālajā procesuālajā aizsardzībā".