Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par valsts noslēpumu"

Izdarīt likumā "Par valsts noslēpumu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 22.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 1., 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 4.panta otrās daļas 6.punktu aiz vārdiem "pasākumu veikšanā" ar vārdiem "un personām, kas iesaistītas speciālajā procesuālajā aizsardzībā".

2. Papildināt 8.panta pirmo daļu aiz vārdiem "pasākumu veikšanā" ar vārdiem "un personām, kas iesaistītas speciālajā procesuālajā aizsardzībā".