Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts 3.lasījumam

Grozījumi “Robežsardzes likumā”

(reģ.nr.161)

 

Spēkā esošā redakcija

2.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 3.lasījumam

Atbildīgās komisijas atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija

(ar redakcionāliem) 3.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Robežsardzes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 1.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Robežsardzes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 1.nr.) šādus grozījumus:

19.pants. Robežsardzes komplektēšanas pamatprincipi

….

(5) Uz Robežsardzes stažieriem, palīgiem un darbiniekiem attiecas darba

tiesiskās attiecības reglamentējošie normatīvie akti.

1. Izslēgt 19.panta piektajā daļā vārdu “palīgiem”.

 

PRIEKŠLIKUMU NAV

 

1. Izslēgt 19.panta piektajā daļā vārdu “palīgiem”.

20.pants. Robežsardzes personāls

(1) Robežsardzes personālu veido Robežsardzes virsnieki, instruktori,

ierindnieki, kadeti, stažieri, palīgi un darbinieki.

(2) Robežsardzes virsnieki, instruktori, ierindnieki un kadeti dienē

Robežsardzē, viņi ir robežsargi.

(3) Robežsardzes stažieri, palīgi un darbinieki ir pieņemti darbā

Robežsardzē, viņi nav robežsargi.

…

2. Izslēgt 20.panta pirmajā un trešajā daļā vārdu “palīgi”.

     

2. Izslēgt 20.panta pirmajā un trešajā daļā vārdu “palīgi”.

27.pants. Robežsardzes palīgi

(1) Par Robežsardzes palīgiem var būt Latvijas pilsoņi un pierobežā

dzīvojošas personas, kuras, ņemot vērā to personiskās īpašības, ir spējīgas

un vēlas brīvprātīgi palīdzēt Robežsardzei.

(2) Robežsardzes palīgu darbību, viņu tiesības un pienākumus reglamentē

Ministru kabineta noteikumi.

3. Papildināt 27.panta pirmo daļu aiz vārda “brīvprātīgi” ar vārdiem “bez atalgojuma”.

     

3. Papildināt 27.panta pirmo daļu pēc vārda “brīvprātīgi” ar vārdiem “bez atalgojuma”.