Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Robežsardzes likumā

Izdarīt Robežsardzes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 1.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 19.panta piektajā daļā vārdu "palīgiem".

2. Izslēgt 20.panta pirmajā un trešajā daļā vārdu "palīgi".

3. Papildināt 27.panta pirmo daļu aiz vārda "brīvprātīgi" ar vārdiem "bez atalgojuma".