Juridiskās komisijas izstrādātais

Juridiskās komisijas izstrādātais

alternatīvais likumprojekts

 

 

Grozījumi likumā

“Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem”

 

Izdarīt likumā “Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 46.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 9.nr.; 1996, 13.nr.; 1998, 24.nr.) šādus grozījumus:

15.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“Izlikšana no likumīgajiem īpašniekiem atdotajiem namiem pieļaujama tikai likumā “Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā.”;

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“Šā panta otrās daļas noteikumi neattiecas uz bijušajiem īpašniekiem un viņu mantiniekiem, kas ir politiski represētās personas, kuru īpašumi ir lauku viensētas un vienģimeņu vajadzībām celtās mājas pilsētās un citās apdzīvotajās vietās.”