Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts pirmajam lasījumam

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts pirmajam lasījumam

Grozījums1995.gada 9.jūnijā Rīgā parakstītajā Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas

valdības nolīgumā par valsts robežas šķērsošanas vietām

Pirmā lasījuma redakcija

Pr

nr

Priekšlikums

Atbildīgās

komisijas

atzinums

Likumprojekta redakcija, kādā to otrajā lasījumā ierosina pieņemt Ārlietu komisija

1.

2.

3.

4.

5.

Grozījums 1995. gada 9. jūnijā Rīgā parakstītajā Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības nolīgumā par valsts robežas šķērsošanas vietām

   

Redakcionāli precizēt

Grozījums Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības nolīgumā par valsts robežas

šķērsošanas vietām

1. pants. Grozījums 1995. gada

9. jūnijā Rīgā parakstītajā Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības nolīgumā par valsts robežas šķērsošanas vietām

( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 21.nr.) ( turpmāk - Grozījums ) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

     

 

1.pants. Grozījums 1995. gada 9. jūnijā Rīgā parakstītajā Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības nolīgumā par valsts robežas šķērsošanas vietām ( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 21.nr.)

( turpmāk - Grozījums ) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Grozījums tiek veikts diplomātisko notu apmaiņas ceļā saskaņā ar šā likuma 1.pantā minētā nolīguma 6. panta otro daļu.

   

Redakcionāli precizēt

2.pants. Grozījums tiek izdarīts, veicot diplomātisko notu apmaiņu saskaņā ar šā likuma 1.pantā minētā nolīguma 6. panta otro daļu.

1.

2.

3.

4.

5.

3. pants. Ārlietu ministrijai nosūtīt Lietuvas Republikai diplomātisko notu, ar kuru apstiprināt Latvijas Republikas piekrišanu papildināt šā likuma 1. pantā minētā nolīguma 1. pantu ar 6.18. punktu šādā redakcijā: “ 6. 18. Zemgale- Latvijas Republika,

Turmantas - Lietuvas Republika ”.

 

Redakcionāli precizēt.

3.pants. Ārlietu ministrija nosūta Lietuvas Republikai diplomātisko notu, ar kuru apstiprina Latvijas Republikas piekrišanu papildināt šā likuma 1. pantā minētā nolīguma

1. pantu ar 6.18. punktu šādā redakcijā:

“ 6. 18. Zemgale- Latvijas Republika, Turmantas- Lietuvas Republika ”.

 

4.pants. Grozījums stājas spēkā diplomātiskajā notā noteiktajā laikā un kārtībā.

1.

/ Ārlietu komisijas priekšlikums/

Papildināt 4. pantu ar vārdiem:

“ , un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis ” .

Atbalstīt.

Uzskatīt līdzšinējo 4.pantu par 5. pantu.

4. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

5. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

   

 

Uzskatīt līdzšinējo

5. pantu par 4. pantu.

5. pants. Grozījums stājas spēkā diplomātiskajā notā noteiktajā laikā un kārtībā,

un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis”.

 

 

Likums Saeimā pieņemts 1999. gada _________________