Projekts

 

Projekts

 

 

 

Grozījumi likumā “Par Krimināllikumā spēkā stāšanās laiku un kārtību”

 

 

Izdarīt likumā “Par Krimināllikumā spēkā stāšanās laiku un kārtību” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt likumu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

“Pārejas noteikumi

1. Līdz 2000.gada 31.martam nepiemērot Krimināllikumā paredzēto soda veidu - arestu.

2. Ministru kabinets valsts budžeta projektā 2000.gadam iestrādā aresta izpildei nepieciešamo finansējumu.”