Likumprojekts

Likumprojekts

 

Grozījums Izglītības likumā

1. Izdarīt Izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.) grozījumu un papildināt Pārejas noteikumus ar 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Šā likuma 60.panta trešā daļa attiecībā uz pašvaldību pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas nodrošināšanu no valsts budžeta līdzekļiem vai valsts budžeta mērķdotācijām stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī. Līdz 1999.gada 31.decembrim pašvaldību pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksa tiek nodrošināta no attiecīgās pašvaldības budžeta līdzekļiem."

2. Likums stājas spēkā 1999.gada 1.jūnijā.