Grozījums “Poligrāfisko un citu izdevumu bezmaksas obligāto eksemplāru piegādes likumā”

 

 

 

 

 

Grozījums “Poligrāfisko un citu izdevumu bezmaksas obligāto eksemplāru piegādes likumā”

 

Izdarīt Poligrāfisko un citu izdevumu bezmaksas obligāto eksemplāru piegādes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 23.nr.) grozījumu un izteikt 1. panta 7. punktu šādā redakcijā:

“7) izdevējs - persona, kura saskaņā ar reģistrācijas apliecību, statūtiem vai nolikumu nodarbojas ar izdevējdarbību, izdod paša vai citu sagatavotus poligrāfiskos vai elektroniskos izdevumus un šo izdevumu izdošanai ir saņēmusi Starptautiskā standarta grāmatu numerācijas - ISBN -, Starptautiskā standarta nošu numerācijas - ISMN - vai Starptautiskā standarta seriālizdevumu numerācijas - ISSN - Latvijas Republikas aģentūru koda numurus;”.

 

 

Likums Saeimā pieņemts 1999. gada 11. martā.