Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts

Grozījumi likumā “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”

Izdarīt likumā “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 1997, 23.nr., 1998, 6.nr.) šādu grozījumu:

aizstāt 7.panta pirmās daļas 2.punktā vārdu “ierakstīta” ar vārdu “ierakstāma”.