Likumprojekts

 

Likumprojekts

Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.) šādu grozījumu:

Izteikt 11.panta otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) par iesnieguma par emigrāciju izskatīšanu;".