LIKUMS

 

LIKUMS

Par Latvijas Republikas valdības un

Islandes Republikas valdības līgumu par ieguldījumu

veicināšanu un savstarpēju aizsardzību

 

 

1. pants. 1998. gada 11. jūnijā Rīgā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Islandes Republikas valdības līgums par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību (turpmāk - Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināms Līgums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

3. pants. Līgums stājas spēkā tā 13. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 1999. gada 4. martā.