Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Repatriācijas likumā

Izdarīt Repatriācijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 22.nr.; 1998, 2., 23.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izslēgt 2.punktu;

izslēgt 3.punktā vārdus "un izceļošanu".

2. Izslēgt 6.panta ceturtās daļas 6.punktu.

3. Izslēgt likuma VII nodaļu.