Likumprojekts otrajam lasījumam

Likumprojekts otrajam lasījumam

Juridiskā komisija

Par Valsts prezidenta vēlēšanu laiku un lietu nodošanas kārtību

(reģ.nr.131)

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Pr. nr.

Priekšlikumi

Atbildīgās komisijas atzinumi

Likumprojekta redakcija, kādu to otrajā lasījumā iesaka pieņemt Juridiskā komisija

1.

2.

3.

4.

5.

Par Valsts prezidenta vēlēšanu laiku un lietu nodošanas kārtību

1.

 

 

2.

 

 

3.

/Juridiskās komisijas priekšlikums/

Izteikt nosaukumu šādā redakcijā:

“Valsts prezidenta ievēlēšanas likums”.

/Deputāta J.Dobeļa priekšlikums/

Izteikt nosaukumu šādā redakcijā: “Par Valsts prezidenta ievēlēšanas kārtību”.

/Frakcijas TB/LNNK priekšlikums/

Izteikt nosaukumu šādā redakcijā: “Par Valsts prezidenta ievēlēšanu”.

Atbalstīt.

 

 

Neatbalstīt.

 

 

Neatbalstīt.

Valsts prezidenta ievēlēšanas likums

 

1.

2.

3.

4.

5.

1. pants. Saeimas Prezidijs sasauc Saeimas sēdi Valsts prezidenta ievēlēšanai ne ātrāk kā 30 dienas un ne vēlāk kā 14 dienas pirms Valsts prezidenta amata pilnvaru beigām.

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

/Juridiskās komisijas priekšlikums/

Izteikt 1. pantu šādā redakcijā:

“1.pants. (1) Valsts prezidenta kārtējās vēlēšanas notiek pirms esošā Valsts prezidenta pilnvaru laika beigām šajā likumā noteiktajā laikā un kārtībā.

(2) Valsts prezidenta ārkārtas vēlēšanas notiek, ja esošais Valsts prezidents:

1) atsakās no amata;

2) nomirst;

3) tiek atlaists.”

/Juridiskā biroja priekšlikums/

Izteikt 1. pantu šādā redakcijā:

“1.pants. (1) Valsts prezidenta kārtējās vēlēšanas notiek pirms esošā Valsts prezidenta pilnvaru laika beigām šajā likumā noteiktajā laikā un kārtībā.

(2) Valsts prezidenta ārkārtas vēlēšanas notiek, ja esošais Valsts prezidents:

1) atsakās no amata;

2) nomirst;

3) tiek atlaists.”

/Deputāta M.Grīnblata priekšlikums/

Izteikt 1. pantu šādā redakcijā:

“1. pants. Kandidatūras Valsts prezidenta amatam deputāti iesniedz ne vēlāk kā 30 dienas pirms Valsts prezidenta amata pilnvaru laika beigām. Saeimas Prezidijs sasauc Saeimas sēdi Valsts prezidenta ievēlēšanai ne ātrāk kā 28 dienas un ne vēlāk kā 14 dienas pirms Valsts prezidenta amata pilnvaru laika beigām.”

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt daļēji un iestrādāt 2. un 6. pantā.

1.pants. (1) Valsts prezidenta kārtējās vēlēšanas notiek pirms esošā Valsts prezidenta pilnvaru laika beigām šajā likumā noteiktajā laikā un kārtībā.

(2) Valsts prezidenta ārkārtas vēlēšanas notiek, ja esošais Valsts prezidents:

1) atsakās no amata;

2) nomirst;

3) tiek atlaists.

 

1.

2.

3.

4.

5.

2. pants. Esošais Valsts prezidents un persona, kura ievēlēta par Valsts prezidentu, pirms Valsts prezidenta svinīgā solījuma došanas vienojas par Valsts prezidenta lietu nodošanas kārtību, ievērojot, ka persona, kas ievēlēta par Valsts prezidentu, stājas amatā uzreiz pēc svinīgā solījuma došanas Saeimas sēdē.

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

10.

/Juridiskās komisijas priekšlikums/

Izteikt 2. pantu jaunā redakcijā:

“2.pants. Ja tiek rīkotas Valsts prezidenta kārtējās vēlēšanas, kandidatūras Valsts prezidenta amatam deputāti iesniedz Saeimas Prezidijam ne vēlāk kā četrdesmit dienas pirms esošā Valsts prezidenta pilnvaru laika beigām.”

/Juridiskā biroja priekšlikums/

Izteikt 2. pantu jaunā redakcijā:

“2.pants. Ja tiek rīkotas Valsts prezidenta kārtējās vēlēšanas, kandidatūras Valsts prezidenta amatam deputāti iesniedz Saeimas Prezidijam ne vēlāk kā četrdesmit dienas pirms esošā Valsts prezidenta pilnvaru laika beigām.”

/Frakcijas TB/LNNK priekšlikums/

Izteikt 2. pantu jaunā redakcijā:

“2. pants. Par Valsts prezidentu var ievēlēt Latvijas pilsoni, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 40 gadu vecumu un kuram nav citas valsts pilsonības, ja uz viņu neattiecas kāds no šā likuma 3. pantā minētajiem ierobežojumiem.”

Uzskatīt līdzšinējo 2. pantu par 5. pantu.

/Deputāta M.Grīnblata priekšlikums/

Izteikt 2. pantu jaunā redakcijā:

“Ja arī pēdējā Valsts prezidenta vēlēšanu kārtā neviens nav ieguvis ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu, tiek rīkotas jaunas vēlēšanas, nosakot kandidatūru iesniegšanas laiku ne mazāku par 24 stundām un sasaucot Saeimas sēdi Valsts prezidenta ievēlēšanai ne ātrāk kā 24 stundas pēc kandidatūru iesniegšanas laika beigām.”

Uzskatīt līdzšinējo 2. pantu par 3. pantu.

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

Atbalstīt daļēji un iestrādāt 3. pantā.

 

 

 

 

Atbalstīt daļēji un iestrādāt 9. pantā.

2.pants. Ja tiek rīkotas Valsts prezidenta kārtējās vēlēšanas, kandidatūras Valsts prezidenta amatam deputāti iesniedz Saeimas Prezidijam ne vēlāk kā četrdesmit dienas pirms esošā Valsts prezidenta pilnvaru laika beigām.

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

11.

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

13.

/Juridiskās komisijas priekšlikums/

Papildināt ar 3. pantu šādā redakcijā:

“3. pants. (1) Deputāta iesniegumā norādāms Valsts prezidenta kandidāta vārds, uzvārds, personas kods.

(2) Par Valsts prezidenta kandidātu var izvirzīt pilntiesīgu Latvijas pilsoni, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis četrdesmit gadu vecumu un kuram nav citas valsts pilsonības (pavalstniecības).”

/Juridiskā biroja priekšlikums/

Papildināt ar 3. pantu šādā redakcijā:

“3.pants. Deputāta iesniegumā norādāms Valsts prezidenta kandidāta vārds, uzvārds, personas kods. Kandidatūras iesniedzēja paraksts nozīmē, ka kandidāts piekritis savas kandidatūras izvirzīšanai.”

/Deputāta J.Dobeļa priekšlikums/

Papildināt ar 3. pantu šādā redakcijā:

“3. pants. Par Valsts prezidentu nevar ievēlēt personu, kura:

1) likumā paredzētajā kārtībā atzīta par rīcības nespējīgu;

2) izcieš sodu brīvības atņemšanas vietā;

3) ir sodīta par tīšu noziegumu un kurai sodāmība nav dzēsta vai noņemta;

4) izdarījusi sabiedriski bīstamu nodarījumu nepieskaitāmības stāvoklī vai arī pēc nozieguma izdarīšanas saslimusi ar gara slimību, kas atņēmusi tai iespēju apzināties savu darbību vai to vadīt, un sakarā ar to krimināllieta izbeigta;

5) ir vai ir bijusi PSRS, Latvijas PSR vai ārvalsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata vai ārštata darbinieks;

6) pēc 1991. gada 13. janvāra darbojusies PSKP (LKP), Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālajā frontē, Darba kolektīvu apvienotajā padomē, Kara un darba veterānu organizācijā, Vislatvijas Sabiedrības glābšanas komitejā vai tās reģionālajās komitejās;

7) neprot valsts valodu atbilstoši augstākajai (trešajai) valsts valodas prasmes pakāpei.”

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

Atbalstīt daļēji.

 

 

 

 

Atbalstīt daļēji un iestrādāt 4. pantā.

3. pants. (1) Deputāta iesniegumā norādāms Valsts prezidenta kandidāta vārds, uzvārds, personas kods.

(2) Par Valsts prezidenta kandidātu var izvirzīt pilntiesīgu Latvijas pilsoni, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis četrdesmit gadu vecumu un kuram nav citas valsts pilsonības (pavalstniecības).

 

 

14.

/Frakcijas TB/LNNK priekšlikums/

Papildināt ar 3. pantu šādā redakcijā:

“3. pants. Par Valsts prezidenta amata kandidatūru nevar izvirzīt un par Valsts prezidentu nevar ievēlēt personu, kura:

1) likumā paredzētajā kārtībā atzīta par rīcības nespējīgu;

2) izcieš sodu brīvības atņemšanas vietā;

3) ir sodīta par tīšu noziegumu, kas ir noziegums Latvijā arī šā likuma spēkā stāšanās brīdī, un kurai sodāmība nav dzēsta vai noņemta, izņemot reabilitētos;

4) izdarījusi noziedzīgu nodarījumu nepieskaitāmības stāvoklī vai arī pēc nozieguma izdarīšanas saslimusi ar gara slimību, kas atņēmusi tai iespēju apzināties savu darbību vai to vadīt, un kurai sakarā ar to piemērots medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis vai arī lieta izbeigta bez šāda piespiedu līdzekļa piemērošanas;

5) ir vai ir bijusi PSRS, Latvijas PSR vai ārvalsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata darbinieks;

6) pēc 1991. gada 13. janvāra darbojusies PSKP (LKP), Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālajā frontē, Darba kolektīvu apvienotajā padomē, Kara un darba veterānu organizācijā, Vislatvijas Sabiedrības glābšanas komitejā vai tās reģionālajās komitejās;

7) neprot valsts valodu atbilstoši augstākajai (trešajai) valsts valodas prasmes pakāpei.”

Atbalstīt daļēji un iestrādāt 4. pantā.

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

17.

/Deputāta L.Muciņa priekšlikums/

Papildināt ar 4. pantu šādā redakcijā:

“4. pants. Par Valsts prezidenta kandidātu nevar izvirzīt un par Valsts prezidentu nevar ievēlēt personu, kura:

1) likumā noteiktajā kārtībā atzīta par rīcībnespējīgu;

2) izcieš brīvības atņemšanas sodu;

3) ir notiesāta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu (izņemot reabilitētās personas);

4) izdarījusi noziedzīgu nodarījumu nepieskaitāmības stāvoklī vai arī pēc nozieguma izdarīšanas saslimusi ar gara slimību, kas atņēmusi tai iespēju apzināties savu darbību vai to vadīt, un kurai sakarā ar to piemērots medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis vai arī lieta izbeigta bez šāda piespiedu līdzekļa piemērošanas;

5) ir vai ir bijusi PSRS, Latvijas PSR vai ārvalsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa (segorganizācija jebkurā tās formā) turētājs;

6) pēc 1991. gada 13. janvāra darbojusies PSKP (LKP), Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālajā frontē, Darba kolektīvu apvienotajā padomē, Kara un darba veterānu organizācijā, Vislatvijas Sabiedrības glābšanas komitejā vai tās reģionālajās komitejās;

7) neprot valsts valodu atbilstoši augstākajai (trešajai) valsts valodas prasmes pakāpei.”

/Deputāta J.Dobeļa priekšlikums/

Papildināt ar 4. pantu šādā redakcijā:

“4. pants. Katrs izvirzītais Valsts prezidenta amata kandidāts paraksta deklarāciju, ka uz viņu neattiecas šā likuma 3. pantā minētie ierobežojumi. Deklarācijas formu apstiprina Centrālā vēlēšanu komisija.”

/Frakcijas TB/LNNK priekšlikums/

Papildināt ar 4. pantu šādā redakcijā:

“4. pants. (1) Iesniedzot kandidatūru Valsts prezidenta amatam, iesniedzējam jānorāda kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, darbavieta un ieņemamais amats.

(2) Iesniegumam pievienojama kandidāta parakstīta deklarācija, ka viņš atbilst šā likuma 2. panta prasībām un ka uz viņu neattiecas šā likuma 3. pantā minētie ierobežojumi.”

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt daļēji un iestrādāt 5. pantā.

 

Atbalstīt daļēji un iestrādāt 3. un 5. pantā.

4. pants. Par Valsts prezidenta kandidātu nevar izvirzīt un par Valsts prezidentu nevar ievēlēt personu, kura:

1) likumā noteiktajā kārtībā atzīta par rīcībnespējīgu;

2) izcieš brīvības atņemšanas sodu;

3) ir notiesāta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu ( izņemot reabilitētās personas);

4) izdarījusi noziedzīgu nodarījumu nepieskaitāmības stāvoklī vai arī pēc nozieguma izdarīšanas saslimusi ar gara slimību, kas atņēmusi tai iespēju apzināties savu darbību vai to vadīt, un kurai sakarā ar to piemērots medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis vai arī lieta izbeigta bez šāda piespiedu līdzekļa piemērošanas;

5) ir vai ir bijusi PSRS, Latvijas PSR vai ārvalsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa (segorganizācija jebkurā tās formā) turētājs;

6) pēc 1991. gada 13. janvāra darbojusies PSKP (LKP), Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālajā frontē, Darba kolektīvu apvienotajā padomē, Kara un darba veterānu organizācijā, Vislatvijas Sabiedrības glābšanas komitejā vai tās reģionālajās komitejās;

7) neprot valsts valodu atbilstoši augstākajai (trešajai) valsts valodas prasmes pakāpei.

1.

2.

3.

4.

5.

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

/Deputāta L.Muciņa priekšlikums/

Papildināt ar 5. pantu šādā redakcijā:

“5. pants. (1) Deputāta iesniegumam pievieno Valsts prezidenta kandidāta parakstītu un pie zvērināta notāra uzrādījuma kārtībā apliecinātu paziņojumu (deklarāciju).

(2) Paziņojumā norādāms, ka Valsts prezidenta kandidāts piekrīt savas kandidatūras izvirzīšanai un apliecina, ka uz viņu neattiecas šā likuma 4. panta 2. - 7. punktā noteiktie ierobežojumi un viņam nav citas valsts pilsonības (pavalstniecības).

(3) Zvērināts notārs apliecina Valsts prezidenta kandidāta identitāti un rīcībspēju, kā arī brīdina viņu par kriminālatbildību, kāda par apzināti nepatiesu paziņojumu sniegšanu iestājas saskaņā ar Krimināllikumu.”

/Deputāta J.Dobeļa priekšlikums/

Papildināt ar 5. pantu šādā redakcijā:

“5. pants. Ja ir pamats domāt, ka Valsts prezidenta kandidāts, parakstot deklarāciju, ir pārkāpis šī likuma 3. pantā minētos nosacījumus, pēc Centrālās vēlēšanu komisijas vai Latvijas Republikas Ģenerālprokurora ierosinājuma šo jautājumu izskata tiesa.”

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbal-stīt.

 

 

 

5. pants. (1) Deputāta iesniegumam pievieno Valsts prezidenta kandidāta parakstītu un pie zvērināta notāra uzrādījuma kārtībā apliecinātu paziņojumu (deklarāciju).

(2) Paziņojumā norādāms, ka Valsts prezidenta kandidāts piekrīt savas kandidatūras izvirzīšanai un apliecina, ka uz viņu neattiecas šā likuma 4. panta 2. - 7. punktā noteiktie ierobežojumi un viņam nav citas valsts pilsonības (pavalstniecības).

(3) Zvērināts notārs apliecina Valsts prezidenta kandidāta identitāti un rīcībspēju, kā arī brīdina viņu par kriminālatbildību, kāda par apzināti nepatiesu paziņojumu sniegšanu iestājas saskaņā ar Krimināllikumu.

 

20.

 

 

 

 

21.

/Juridiskās komisijas priekšlikums/

Papildināt ar 6. pantu šādā redakcijā:

“6. pants. Valsts prezidenta kārtējām vēlēšanām Saeimas Prezidijs sasauc Saeimas sēdi ne agrāk kā trīsdesmit dienas un ne vēlāk kā četrpadsmit dienas pirms esošā Valsts prezidenta pilnvaru laika beigām.”

/Juridiskā biroja priekšlikums/

Papildināt ar 6. pantu šādā redakcijā:

“6. pants. Valsts prezidenta kārtējām vēlēšanām Saeimas Prezidijs sasauc Saeimas sēdi ne agrāk kā trīsdesmit dienas un ne vēlāk kā četrpadsmit dienas pirms esošā Valsts prezidenta pilnvaru laika beigām.”

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

6. pants. Valsts prezidenta kārtējām vēlēšanām Saeimas Prezidijs sasauc Saeimas sēdi ne agrāk kā trīsdesmit dienas un ne vēlāk kā četrpadsmit dienas pirms esošā Valsts prezidenta pilnvaru laika beigām.

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

22.

/Juridiskās komisijas priekšlikums/

Papildināt ar 7. pantu šādā redakcijā:

“7. pants. (1) Valsts prezidentu ievēlē, aizklāti balsojot Saeimas kārtības rullī noteiktajā kārtībā.

(2) Balsošana notiek šā likuma 8. pantā noteiktajā kārtībā ar vēlēšanu zīmēm.”

Atbalstīt.

7. pants. (1) Valsts prezidentu ievēlē, aizklāti balsojot Saeimas kārtības rullī noteiktajā kārtībā.

(2) Balsošana notiek šā likuma 8. pantā noteiktajā kārtībā ar vēlēšanu zīmēm.

 

23.

 

 

 

 

 

 

24.

/Juridiskās komisijas priekšlikums/

Papildināt ar 8. pantu šādā redakcijā:

“8. pants. (1) Vēlēšanu zīmes izgatavo un par balsošanas pareizu norisi rūpējas balsu skaitītāji.

(2) Kandidātus vēlēšanu zīmē ieraksta to pieteikšanas secībā.

(3) Deputāti vēlēšanu aploksnes pašrocīgi iemet vēlēšanu kastē, kas atrodas Saeimas sēžu zālē.”

/Juridiskā biroja priekšlikums/

Papildināt ar 8. pantu šādā redakcijā:

“8. pants. (1) Vēlēšanu zīmes izgatavo un par balsošanas pareizu norisi rūpējas balsu skaitītāji.

(2) Kandidātus vēlēšanu zīmē ieraksta to pieteikšanas secībā.

(3) Deputāti vēlēšanu aploksnes pašrocīgi iemet vēlēšanu kastē, kura atrodas Saeimas sēžu zālē.”

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

8. pants. (1) Vēlēšanu zīmes izgatavo un par balsošanas pareizu norisi rūpējas balsu skaitītāji.

(2) Kandidātus vēlēšanu zīmē ieraksta to pieteikšanas secībā.

(3) Deputāti vēlēšanu aploksnes pašrocīgi iemet vēlēšanu kastē, kas atrodas Saeimas sēžu zālē.

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

25.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

/Juridiskās komisijas priekšlikums/

Papildināt ar 9. pantu šādā redakcijā:

“9. pants. (1) Ja arī Valsts prezidenta vēlēšanu pēdējā kārtā neviens kandidāts nav ieguvis ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu, tiek rīkotas jaunas vēlēšanas.

(2) Kandidatūras jaunām vēlēšanām iesniedzamas ne vēlāk kā trešajā dienā pēc pēdējās vēlēšanu kārtas, ievērojot šā likuma prasības.

(3) Jaunām Valsts prezidenta vēlēšanām Saeimas Prezidijs sasauc Saeimas sēdi ne agrāk kā septiņas dienas un ne vēlāk kā piecas dienas pirms esošā Valsts prezidenta pilnvaru laika beigām.”

/Juridiskā biroja priekšlikums/

Papildināt ar 9. pantu šādā redakcijā:

“9. pants. (1) Ja arī Valsts prezidenta vēlēšanu pēdējā kārtā neviens kandidāts nav ieguvis ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu, tiek rīkotas jaunas vēlēšanas.

(2) Kandidatūras jaunām vēlēšanām iesniedzamas ne vēlāk kā trešajā dienā pēc pēdējās vēlēšanu kārtas, ievērojot šā likuma prasības.

(3) Jaunām Valsts prezidenta vēlēšanām Saeimas Prezidijs sasauc Saeimas sēdi ne agrāk kā septiņas dienas un ne vēlāk kā piecas dienas pirms esošā Valsts prezidenta pilnvaru laika beigām.”

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

9. pants. (1) Ja arī Valsts prezidenta vēlēšanu pēdējā kārtā neviens kandidāts nav ieguvis ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu, tiek rīkotas jaunas vēlēšanas.

(2) Kandidatūras jaunām vēlēšanām iesniedzamas ne vēlāk kā trešajā dienā pēc pēdējās vēlēšanu kārtas, ievērojot šā likuma prasības.

(3) Jaunām Valsts prezidenta vēlēšanām Saeimas Prezidijs sasauc Saeimas sēdi ne agrāk kā septiņas dienas un ne vēlāk kā piecas dienas pirms esošā Valsts prezidenta pilnvaru laika beigām.

 

27.

 

 

 

 

28.

/Juridiskās komisijas priekšlikums/

Papildināt ar 10. pantu šādā redakcijā:

“10.pants. Ja tiek rīkotas Valsts prezidenta ārkārtas vēlēšanas, kandidatūru iesniegšanas laiku, kā arī vēlēšanu laiku nosaka Saeimas Prezidijs. Kkandidātiem jāatbilst šā likuma prasībām.”

/Juridiskā biroja priekšlikums/

Papildināt ar 10. pantu šādā redakcijā:

“10.pants. Ja tiek rīkotas Valsts prezidenta ārkārtas vēlēšanas, kandidatūru iesniegšanas laiku, kā arī vēlēšanu laiku nosaka Saeimas Prezidijs. Kandidātiem jāatbilst šā likuma prasībām.”

Atbalstīt.

 

 

 

 

Atbalstīt.

10.pants. Ja tiek rīkotas Valsts prezidenta ārkārtas vēlēšanas, kandidatūru iesniegšanas laiku, kā arī vēlēšanu dienu nosaka Saeimas Prezidijs. Kandidātiem jāatbilst šā likuma prasībām.

1.

2.

3.

4.

5.

 

29.

 

 

 

 

 

 

30.

/Juridiskās komisijas priekšlikums/

Papildināt ar 11. pantu šādā redakcijā:

“11. pants. Esošais Valsts prezidents un persona, kas ievēlēta par Valsts prezidentu, pirms Valsts prezidenta svinīgā solījuma došanas vienojas par Valsts prezidenta lietu nodošanas kārtību, ievērojot, ka persona, kas ievēlēta par Valsts prezidentu, stājas amatā uzreiz pēc svinīgā solījuma došanas.”

/Juridiskā biroja priekšlikums/

Papildināt ar 11. pantu šādā redakcijā:

“11. pants. Esošais Valsts prezidents un persona, kas ievēlēta par Valsts prezidentu, pirms Valsts prezidenta svinīgā solījuma došanas vienojas par Valsts prezidenta lietu nodošanas kārtību, ievērojot, ka persona, kas ievēlēta par Valsts prezidentu, stājas amatā uzreiz pēc svinīgā solījuma došanas.”

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

11. pants. Esošais Valsts prezidents un persona, kas ievēlēta par Valsts prezidentu, pirms Valsts prezidenta svinīgā solījuma došanas vienojas par Valsts prezidenta lietu nodošanas kārtību, ievērojot, ka persona, kas ievēlēta par Valsts prezidentu, stājas amatā uzreiz pēc svinīgā solījuma došanas.

 

31.

/Juridiskās komisijas priekšlikums/

Papildināt ar normu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.”

Atbalstīt.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.