Likumprojekta

Likumprojekta

“Par Valsts prezidenta vēlēšanu laiku

un lietu nodošanas kārtību”

ANOTĀCIJA

/sastādīta pēc likumprojekta iesniedzēja

sniegtajām ziņām/

 

 

 

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Šie jautājumi likumdošanā nav noregulēti.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un, vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Projekta 1. pants - Saeimas Prezidijs.

 

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs L.Muciņš