Likumprojekts

 

Likumprojekts

Par Augstākās Padomes lēmuma

"Par Latvijas Mākslas akadēmijas Satversmes apstiprināšanu"

atzīšanu par spēku zaudējušu

Atzīt par spēku zaudējušu Augstākās Padomes lēmumu "Par Latvijas Mākslas akadēmijas Satversmes apstiprināšanu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 35./36.nr.).