Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā ''Par tiesu varu''

Izdarīt likumā ''Par tiesu varu'' (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 1., 13.nr.; 1995, 10., 22.nr.; 1996, 3., 13.nr.; 1997, 5., 21.nr.; 1998, 22., 23.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt III A sadaļas nosaukumā vārdus ''un iestādes''.

2. Izslēgt 16.2 nodaļu.