9/8 -

 

 

 

 

 

 

 

 

9/8 -

.02.1999.

 

Saeimas Prezidijam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija šā gada 17. februāra sēdē izskatīja šādus likumprojektus:

1) likumprojektu “Grozījums Kooperatīvo sabiedrību likumā” (Reģ.nr.114) (dok.nr.229; nr.229A);

2) likumprojektu “Grozījumi likumā ”Par akciju sabiedrībām” ” (Reģ.nr.115) (dok.nr.230; nr.230A);

3) likumprojektu “Grozījumi likumā ”Par paju sabiedrībām” ” (Reģ.nr.118) (dok.nr.233; nr.233A);

4) likumprojektu “Grozījumi likumā ”Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību” ” (Reģ.nr.119) (dok.nr.234; nr.234A);

5) likumprojektu “Grozījumi likumā ”Par uzņēmējdarbību” ” (Reģ.nr.123) (dok.nr.238; nr.238A).

Komisija pieņēma lēmumu konceptuāli atbalstīt minētos likumprojektus izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

Tā kā šie likumprojekti iesniegti Saeimā vienotā paketē ar likumprojektu “Koncernu likums” (Reģ.nr.121) (dok.nr.236; nr.236A), komisija ir ierosinājusi pasteidzināt likumprojekta “Koncernu likums” izskatīšanu Juridiskajā komisijā un ierosina Saeimas Prezidijam iekļaut minēto likumprojektu paketi izskatīšanai pirmajā lasījumā vienā Saeimas sēdē.

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

Atis Slakteris