Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par uzņēmējdarbību"

Izdarīt likumā "Par uzņēmējdarbību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 42.nr.; 1991, 27./28.nr.; 1992, 22./23.nr.; 1993, 3./4., 12./13., 18./19., 20./21., 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6., 14.nr.; 1995, 10., 24.nr.; 1996, 21.nr.; 1997, 13.nr.; 1998, 1.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 5.panta trešo daļu.

2. 8.pantā:

izteikt nosaukumu šādā redakcijā:

"8.pants. Filiāles, pārstāvniecības un koncerni";

papildināt ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"Uzņēmēji un uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) var veidot koncernus Koncernu likumā noteiktajā kārtībā. Koncerns nav juridiska persona."

3. Papildināt 9.panta pirmo daļu aiz vārdiem "vai arī līgums" ar vārdiem "kā arī citi likumi".

4. Papildināt 30.panta trešo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā jāreģistrē izšķirošā ietekme saskaņā ar Koncernu likumu."

5. Papildināt Pārejas noteikumus ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Statūtsabiedrību uzņēmumi, kuri ir nodibināti līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, jāpārveido par patstāvīgām statūtsabiedrībām vai jāpievieno statūtsabiedrībai līdz 1999.gada 30.decembrim."