Rīgā, 1999

Rīgā, 1999.gada 9.februārī nr.9/3-

 

 

Saeimas Prezidijam

 

Atzinums

par likumprojektu

“Grozījums likumā “Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā””

 

 

Juridiskā komisija, izskatījusi Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījums likumā “Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā”” (reģ.nr.122; dok.nr.237), nolēma atzīt, ka likumprojekts “Grozījums likumā “Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā”” ir konceptuāli atbalstāms, un aicināt Saeimu to pieņemt pirmajā lasījumā.

Saskaņā ar Kārtības ruļļa 51.pantu Juridiskā komisija lūdz izdarīt grozījumus Saeimas š.g. 11.februāra sēdes darba kārtībā un iekļaut likumprojektu “Grozījums likumā “Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā”” (reģ.nr.122; dok.nr.237) sadaļā “Likumprojektu izskatīšana”.

Saskaņā ar Kārtības ruļļa 92.pantu atzīt likumprojektu “Grozījums likumā “Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā”” par steidzamu.

 

 

 

 

 

Ar cieņu,-

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs L.Muciņš