Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums likumā "Par ārvalstnieku un bezvalstnieku

ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā"

Izdarīt likumā "Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 27./28.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 3.nr.; 1998, 2., 12., 23.nr.) grozījumu un izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

"11.pants. Ikviens ārvalstnieks vai bezvalstnieks var uzturēties Latvijas Republikā ilgāk par deviņdesmit dienām kalendārā pusgada laikā, saņemot uzturēšanās atļauju šajā likumā noteiktajā kārtībā.

Uzturēties Latvijas Republikā ilgāk par deviņdesmit dienām kalendārā pusgada laikā bez uzturēšanās atļaujas ārvalstnieks var tikai pēc tam, kad Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā saņemta attiecīga vīza, un tad, ja uzturēšanās Latvijā ir saistīta ar:

  1. zinātniskiem pētījumiem vai mācību darbu (mācībspēks valsts akreditētā izglītības iestādē);
  2. komerciālo darbību;
  3. palīdzību Latvijas Republikas valsts un pašvaldību institūcijām;
  4. to starptautisko līgumu un starptautisko projektu īstenošanu, kuros piedalās Latvijas Republika.

Šā panta otrajā daļā minētajos gadījumos vīzu izsniedz uz laiku, kas nepieciešams tajā minēto uzdevumu veikšanai, bet ne ilgāku kā viens gads."