Likumprojekts

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījums likumā "Par grāmatvedību"

Izdarīt grozījumu likumā "Par grāmatvedību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 44./45.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 3., 23.nr.; 1996, 24.nr.) un izteikt 14.panta pirmās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

"Vienā koncernā ietilpstošām koncerna mātes un meitas sabiedrībām ir vienāds pārskata gads."