Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā” otrajam lasījumam

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

(reģ. nr.114, dok. nr. 229)

Pr. nr.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

 

Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā

     

Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā

 

Izdarīt Kooperatīvo sabiedrību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 6. nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Kooperatīvo sabiedrību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 6. nr.) šādus grozījumus:

2.pants.

Likuma mērķis, kooperatīvo sabiedrību un to savienību darbības tiesiskais pamats

         

(1) Likuma mērķis ir:

1) sekmēt kooperatīvo sabiedrību saimniecisko darbību un to biedru ekonomisko un sociālo vajadzību apmierināšanu atbilstoši šā likuma 3. pantā noteiktajiem kooperatīvo sabiedrību darbības pamatprincipiem;

         

2) radīt labvēlīgu apstākļus kooperatīvo sabiedrību un to savienību darbībai.

         

(2) Likums nosaka kārtību, kādā Latvijā dibināmas, reorganizējamas un likvidējamas kooperatīvās sabiedrības un to savienības, kā arī šo sabiedrību darbības tiesiskos pamatus.

 

         
 

1. Papildināt 2. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja kooperatīvā sabiedrība ir koncerna mātes vai meitas sabiedrība, tad tās darbību reglamentē arī Koncernu likums.”

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

LR Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs A.Jirgens

Svītrot likumprojekta 1. pantā vārdus “ vai meitas”.

 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izteikt likumprojekta 2. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja kooperatīvā sabiedrība ir koncerna valdošais uzņēmums, tad tās darbību reglamentē arī Koncernu likums.”

 

Atbalstīt.

Ietverts komisijas priekšlikumā.

 

Atbalstīt.

1. Papildināt 2. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja kooperatīvā sabiedrība ir koncerna valdošais uzņēmums, tad tās darbību reglamentē arī Koncernu likums.”

4. pants Kooperatīvās sabiedrības uzņēmējdarbība

Kooperatīvā sabiedrība var veikt uzņēmējdarbību, kā arī dibināt savus uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības).

2. Aizstāt 4. pantā vārdus “savus uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības) “ ar vārdiem “savas uzņēmējsabiedrības”.

     

2. Aizstāt 4. pantā vārdus “savus uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības) “ ar vārdiem “savas uzņēmējsabiedrības”.