Likumprojekts

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā

Izdarīt Kooperatīvo sabiedrību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 6.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 2.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja kooperatīvā sabiedrība ir koncerna mātes vai meitas sabiedrība, tad tās darbību reglamentē arī Koncernu likums."

2. Aizstāt 4.pantā vārdus "savus uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības)" ar vārdiem "savas uzņēmējsabiedrības".