1999

 

 

 

 

 

 

 

1999.gada 8.janvārī Noteikumi Nr. 9

Rīgā (prot. Nr. 2 7.§)

Grozījumi likumā

"Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"

Izdoti Latvijas Republikas

Satversmes 81.panta kārtībā

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6., 14.nr.; 1996, 23.nr.; 1997, 15.nr.; 1998, 9.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 3.pantu ar divpadsmito daļu šādā redakcijā:

"12. Ja privatizējamais valsts vai pašvaldības uzņēmums vai uzņēmējsabiedrība tiek pasludināta par maksātnespējīgu, šā uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības maksātnespējas process notiek saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"."

2. Likuma 6.pantā:

2.1. svītrot otrās daļas trešo teikumu;

2.2. papildināt otro daļu ar šāda satura tekstu:

"Ja, privatizējot valsts vai pašvaldības uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību, tiek izmantots šā likuma 3.panta trešās daļas 8.punktā minētais privatizācijas paņēmiens un tā ir pasludināta par maksātnespējīgu, par maksāšanas līdzekli nedrīkst izmantot privatizācijas sertifikātus."

 

Ministru prezidents V.Krištopans

 

Ekonomikas ministrs A.Šlesers