Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija Likumprojekts trešajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi likumā “Par mērījumu vienotību””( reģ. nr. 112) otrajam lasījumam

 

Otrajā lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas slēdziens

Atbildīgās komisijas redakcija

1

2

3

4

5

6

“Grozījumi likumā “Par mērījumu vienotību””

       

“Grozījumi likumā “Par mērījumu vienotību””

Izdarīt likumā “Par mērījumu vienotību”(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 7. nr.; 1998, 9. nr.) šādus grozījumus:

   

NAV

 

Izdarīt likumā “Par mērījumu vienotību”(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 7. nr.; 1998, 9. nr.) šādus grozījumus:

5.pants. Mērvienību etaloni

------------------------------------

(2) Latvijas Nacionālā standartizācijas un metroloģijas centra (turpmāk - Metroloģijas centrs) izstrādāto nacionālo mērvienību etalonu sarakstu apstiprina Ministru kabinets.

---------------------------------------

 

1. Svītrot 5. panta otrajā daļā vārdus “standartizācijas un”.

   

Redakc.

precizēts.

1. Izslēgt 5. panta otrajā daļā vārdus “standartizācijas un”.

14.pants. Metroloģijas centrs

------------------------------------------

(2) Metroloģijas centrs atrodas Ekonomikas ministrijas pārraudzībā un darbojas saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu.

2. 14. pantā:

2.1. izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Metroloģijas centrs ir bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību un atrodas Ekonomikas ministrijas pārziņā. Metroloģijas centra statūtus apstiprina ekonomikas ministrs.

   

Redakc.

precizēts

2. 14. pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Metroloģijas centrs ir bezpeļņas organizācija - valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Ekonomikas ministrijas pārziņā. Metroloģijas centra statūtus apstiprina ekonomikas ministrs.”;

(3) Metroloģijas centra galvenie uzdevumi ir:

1) organizēt reglamentētās metroloģijas normatīvo dokumentu

izstrādāšanu;

2.2. izteikt trešās daļas pirmo punktu šādā redakcijā:

“1) piedalīties reglamentētās metroloģijas normatīvo dokumentu izstrādāšanā;”.

     

izteikt trešās daļas pirmo punktu šādā redakcijā:

“1) piedalīties reglamentētās metroloģijas normatīvo dokumentu izstrādāšanā;”.

Pārejas noteikumi

Ministru kabinets:

1) sešu mēnešu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās apstiprina valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto fasēto preču sarakstu:

2) triju mēnešu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās apstiprina Latvijas nacionālā standartizācijas un metroloģijas centra nolikumu;

3) triju mēnešu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās apstiprina Nacionālās metroloģijas padomes nolikumu;

4) triju mēnešu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās apstiprina valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu un mērīšanas līdzekļu verificēšanas periodiskumu.

 

 

3.Izteikt Pārejas noteikumus šādā redakcijā:

“Pārejas noteikumi

1. Ekonomikas ministrs līdz 1999.gada 1.aprīlim apstiprina bezpeļņas organizācijas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" statūtus un iesniedz reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā.

 

   

Redakc.

precizēts

3.Izteikt pārejas noteikumus šādā redakcijā:

“Pārejas noteikumi

1. Ekonomikas ministrs līdz 1999.gada 1.aprīlim apstiprina bezpeļņas organizācijas - valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" statūtus un iesniedz tos reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā.

 

 

2. Līdz bezpeļņas organizācijas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" zveidošanai tā funkcijas pilda Latvijas Nacionālais standartizācijas un metroloģijas centrs.”

     

2. Līdz bezpeļņas organizācijas - valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" zveidošanai tā funkcijas pilda Latvijas Nacionālais standartizācijas un metroloģijas centrs.”