1999

 

 

 

 

 

 

 

1999.gada 5.janvārī Noteikumi Nr. 1

Rīgā (prot. Nr. 1 1.§)

Noteikumi par Latvijas vides aizsardzības fonda padomi

Izdoti Latvijas Republikas

Satversmes 81.panta kārtībā

1. Šie noteikumi nosaka Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk – fonds) padomes sastāvu.

2. Fondu pārvalda fonda padome, kuras sastāvā ir šādas amatpersonas:

2.1. vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs;

2.2. vides valsts ministrs;

2.3. vides valsts ministra padomnieks;

2.4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs;

2.5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks (vietnieki);

2.6. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktors;

2.7. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktora vietnieks;

2.8. Ekonomikas ministrijas Investīciju programmu un ārējo ekonomisko sakaru departamenta direktors;

2.9. Finansu ministrijas Budžeta departamenta Varas, valdības dienestu un tautsaimniecības finansēšanas nodaļas vadītājs;

2.10. Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks;

2.11. Jūras vides pārvaldes priekšnieks;

2.12. Vides valsts inspekcijas priekšnieks;

2.13. divu reģionālo vides pārvalžu direktori.

3. Reģionālo vides pārvalžu direktori fonda padomes sastāvā katru gadu tiek iekļauti rotācijas kārtībā.

4. Fonda padomes personālsastāvu nosaka fonda padomes priekšsēdētājs.

5. Fonda padomes priekšsēdētājs ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs. Fonda padomes priekšsēdētāja vietnieks ir vides valsts ministrs.

6. Fonda padomes priekšsēdētājs vada padomes sēdes un oficiāli pārstāv fondu.

7. Fonda padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda fonda padomes priekšsēdētāja vietnieks vai fonda padomes priekšsēdētāja pilnvarots fonda padomes loceklis.

 

Ministru prezidents V.Krištopans

 

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs V.Balodis