Iesniedz Ārlietu komisija

Iesniedz Ārlietu komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījums likumā “ Par 1995.gada 12. jūnijā Luksemburgā parakstīto Eiropas līgumu”

 

Pirmajā lasījumā pieņemtā

likumprojekta redakcija

( Satversmes 81. panta kārtībā izdotie

MK noteikumi nr.485 )

Pr

nr

Priekšlikums

Atbildīgās

komisijas

atzinums

Likumprojekta redakcija, kādā to otrajā lasījumā ierosina pieņemt Ārlietu komisija

1.

2

3.

4.

5.

1. Izdarīt likumā “Par 1995.gada

12. jūnijā Luksemburgā parakstīto Eiropas līgumu “ ( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 3.nr.) grozījumu un papildināt likumu ar 7. pantu šādā redakcijā:

 

Redakcionāli precizēt.

Izdarīt likumā “Par 1995.gada12. jūnijā Luksemburgā parakstīto Eiropas līgumu “

( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 3.nr.) šādu grozījumu: Papildināt likumu ar 7. pantu šādā redakcijā:

“7. pants. Līguma ietvaros izveidotās Asociācijas padomes lēmuma par grozījumiem Līguma 3. protokolā pagaidu piemērošanu līdz tā apstiprināšanai Saeimā nosaka Ministru kabinets “.

1.

/ Ārlietu komisijas priekšlikums /

Papildināt likumu ar 7. pantu šādā redakcijā:

“7. pants. Kārtību, kādā pagaidām, līdz apstiprināšanai Saeimā piemērojams Līguma ietvaros izveidotās Asociācijas padomes lēmums par grozījumiem Līguma 3. protokolā, nosaka Ministru kabinets. “

Atbalstīt.

“7. pants. Kārtību, kādā pagaidām, līdz apstiprināšanai Saeimā piemērojams Līguma ietvaros izveidotās Asociācijas padomes lēmums par grozījumiem Līguma 3. protokolā, nosaka Ministru kabinets. “

 

2. Noteikumi stājas spēkā ar

1999. gada 1. janvāri.

2.

/ Ārlietu komisijas priekšlikums /

Aizstāt vārdu “Noteikumi “ ar vārdu

“ Likums “, redakcionāli precizējot.

Atbalstīt.

Likums stājas spēkā 1999. gada 1. janvārī.

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

1.

/ Juridiskā biroja priekšlikums /

Papildināt likumprojektu ar Pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr. 485 “Grozījums likumā “Par 1995. gada 12. jūnijā Luksemburgā parakstīto Eiropas līgumu”” ( Latvijas Vēstnesis, 1998, 388.nr.).”

Atbalstīt.

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr. 485 “Grozījums likumā “Par1995. gada 12. jūnijā Luksemburgā parakstīto Eiropas līgumu“” ( Latvijas Vēstnesis, 1998,

388. nr.).”

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 1999. gada _________________