1998

 

 

 

 

 

 

 

1998.gada 29.decembrī Noteikumi Nr. 485

Rīgā (prot. Nr. 69 39.§)

Grozījums likumā "Par 1995.gada 12.jūnijā

Luksemburgā parakstīto Eiropas līgumu"

Izdoti Latvijas Republikas

Satversmes 81.panta kārtībā

1. Izdarīt likumā "Par 1995.gada 12.jūnijā Luksemburgā parakstīto Eiropas līgumu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 3.nr.) grozījumu un papildināt likumu ar 7.pantu šādā redakcijā:

"7.pants. Līguma ietvaros izveidotās Asociācijas padomes lēmuma par grozījumiem Līguma 3.protokolā pagaidu piemērošanu līdz tā apstiprināšanai Saeimā nosaka Ministru kabinets."

  1. Noteikumi stājas spēkā ar 1999.gada 1.janvāri.

 

Ministru prezidents V.Krištopans

 

Ārlietu ministrs V.Birkavs