Iesniedz Ārlietu komisija

Iesniedz Ārlietu komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījums likumā “ Par Latvijas Republikas un Slovākijas Republikas brīvās tirdzniecības līgumu

 

Pirmajā lasījumā pieņemtā

likumprojekta redakcija

( Satversmes 81. panta kārtībā izdotie

MK noteikumi nr.480)

Pr

nr

Priekšlikums

Atbildīgās

komisijas

atzinums

Likumprojekta redakcija, kādā to otrajā lasījumā ierosina pieņemt Ārlietu komisija

1.

2.

3.

4.

5.

1. Izdarīt likumā “Par Latvijas Republikas un Slovākijas Republikas brīvās tirdzniecības līgumu ( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 14.nr.) grozījumu un papildināt likumu ar

5. pantu šādā redakcijā:

   

Redakcionāli

precizēt.

Izdarīt likumā “Par Latvijas Republikas un Slovākijas Republikas brīvās tirdzniecības līgumu “ ( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 14.nr.) šādu grozījumu: Papildināt likumu ar

5. pantu šādā redakcijā:

“5. pants. Grozījumu Līguma

3. protokolā pagaidu piemērošanu līdz tā apstiprināšanai Saeimā nosaka Ministru kabinets “.

1.

/ Ārlietu komisijas priekšlikums /

Papildināt likumu ar 5. pantu šādā redakcijā:

“5. pants. Kārtību, kādā pagaidām, līdz apstiprināšanai Saeimā piemērojams grozījums Līguma 3. protokolā, nosaka

Ministru kabinets ”.

Atbalstīt.

“5. pants. Kārtību, kādā pagaidām, līdz apstiprināšanai Saeimā piemērojams grozījums Līguma 3. protokolā, nosaka

Ministru kabinets ”.

 

2. Noteikumi stājas spēkā ar

1999. gada 1. janvāri.

2.

/ Ārlietu komisijas priekšlikums /

Aizstāt vārdu “ noteikumi “ ar vārdu

” likums”, redakcionāli precizējot.

Atbalstīt.

Likums stājas spēkā 1999. gada 1.janvārī .

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

3.

/ Juridiskā biroja priekšlikums /

Papildināt likumprojektu ar Pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr. 480 “Grozījums likumā “Par Latvijas

Republikas un Slovākijas Republikas brīvās tirdzniecības līgumu”” ( Latvijas Vēstnesis, 1998, 388 nr.).

Atbalstīt.

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Ministru kabineta Satversmes 81. panta kārtībā izdotie noteikumi nr. 480 “Grozījums likumā “Par Latvijas Republikas un Slovākijas Republikas brīvās tirdzniecības līgumu“” ( Latvijas Vēstnesis, 1998,

388 nr.).

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 1999. gada _________________