Iesniedz Ārlietu komisija

Iesniedz Ārlietu komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Noteikumi par atsevišķu starptautisko līgumu pagaidu piemērošanu

Pirmajā lasījumā pieņemtā

likumprojekta redakcija

( Satversmes 81. panta kārtībā izdotie

MK noteikumi nr.478)

Pr

nr

Priekšlikums

Atbildīgās

komisijas

atzinums

Likumprojekta redakcija, kādā to otrajā lasījumā ierosina pieņemt Ārlietu komisija

1.

2.

3.

4.

5.

Noteikumi par atsevišķu starptautisko līgumu pagaidu piemērošanu

1.

/ Ārlietu komisijas priekšlikums /

Aizstāt likumprojekta nosaukumā vārdu

“Noteikumi “ ar vārdu “Likums “.

Atalstīt.

Likums par atsevišķu starptautisko līgumu pagaidu piemērošanu

 

2.

/ Ārlietu komisijas priekšlikums /

Aizstāt likumprojekta tekstā vārdu “noteikumi” ar vārdu “likums” attiecīgajā locījumā.

Atbalstīt

 

1. Šie noteikumi nosaka pagaidu piemērošanu līdz to apstiprināšanai Saeimā šādiem starptautiskajiem līgumiem :

1.1. Latvijas Republikas un Čehijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma Apvienotās komitejas lēmumam par izmaiņām Latvijas Republikas un Čehijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma 3. protokolā;

1.2. Latvijas Republikas un Slovākijas Republikas līgumam par izmaiņām Latvijas Republikas un Slovākijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma 3. protokolā;

1.3.Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas brīvās tirdzniecības nolīguma Apvienotās komitejas rezolūcijai par izmaiņām Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas brīvās tirdzniecības nolīguma

A protokolā;

1.4. Latvijas Republikas un Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas valstu līguma Apvienotās komitejas lēmumam par izmaiņām Latvijas Republikas un Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas valstu līguma B protokolā;

1.5.Latvijas Republikas un Polijas Republikas brīvās tirdzniecības līgumam par izmaiņām Latvijas Republikas un Polijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma 3.protokolā;

1.6. Latvijas Republikas un Slovēnijas Republikas papildprotokolam par izmaiņām Latvijas Republikas un Slovēnijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma B protokolā;

1.7.Latvijas Republikas un Eiropas Savienības Asociācijas Padomes lēmumam par izmaiņām Eiropas līguma, kas izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Latvijas Republiku, no otras puses, 3. protokolā.

   

Redakcionāli

precizēt.

1.Šis likums nosaka kārtību, kādā pagaidām, līdz tā apstiprināšanai Saeimā piemērojami šādi starptautiskie līgumi :

1) Latvijas Republikas un Čehijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma Apvienotās komitejas lēmums par grozījumiem Latvijas Republikas un Čehijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma

3. protokolā;

2) Latvijas Republikas un Slovākijas Republikas līgums par grozījumiem Latvijas Republikas un Slovākijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma 3. protokolā;

1) Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas brīvās tirdzniecības nolīguma Apvienotās komitejas rezolūcija par grozījumiem Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas brīvās tirdzniecības nolīguma A protokolā;

4) Latvijas Republikas un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstu līguma Apvienotās komitejas lēmums par grozījumiem Latvijas Republikas un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstu līguma B protokolā;

5) Latvijas Republikas un Polijas Republikas brīvās tirdzniecības līgums par grozījumiem Latvijas Republikas un Polijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma 3.protokolā;

6) Latvijas Republikas un Slovēnijas Republikas papildprotokols par grozījumiem Latvijas Republikas un Slovēnijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma B protokolā;

7) Latvijas Republikas un Eiropas Savienības Asociācijas Padomes lēmums par grozījumiem Eiropas līguma, par asociācijas izveidošanu starp Eiropas Kopienām un to Dalībvalstīm, no vienas puses, un Latvijas Republiku, no otras puses, 3.protokolā.

2. Ārlietu ministrija publicē šo noteikumu 1. punktā minēto līgumu tekstus laikrakstā “Latvijas Vēstnesis “.

   

Redakcionāli

precizēt.

2. Ārlietu ministrija publicē šā likuma

1. pantā minēto līgumu tekstus laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Noteikumi stājas spēkā ar

1999. gada 1. janvāri.

     

3. Likums stājas spēkā 1999. gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 1999. gada _________________