1998

 

 

 

 

 

 

 

1998.gada 29.decembrī Noteikumi Nr. 478

Rīgā (prot. Nr. 69 32.§)

Noteikumi par atsevišķu starptautisko līgumu pagaidu piemērošanu

Izdoti Latvijas Republikas

Satversmes 81.panta kārtībā

1. Šie noteikumi nosaka pagaidu piemērošanu līdz to apstiprināšanai Saeimā šādiem starptautiskajiem līgumiem:

1.1. Latvijas Republikas un Čehijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma Apvienotās komitejas lēmumam par izmaiņām Latvijas Republikas un Čehijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma 3.protokolā;

1.2. Latvijas Republikas un Slovākijas Republikas līgumam par izmaiņām Latvijas Republikas un Slovākijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma 3.protokolā;

1.3. Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas brīvās tirdzniecības nolīguma Apvienotās komitejas rezolūcijai par izmaiņām Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas brīvās tirdzniecības nolīguma A protokolā;

1.4. Latvijas Republikas un Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas valstu līguma Apvienotās komitejas lēmumam par izmaiņām Latvijas Republikas un Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas valstu līguma B protokolā;

1.5. Latvijas Republikas un Polijas Republikas līgumam par izmaiņām Latvijas Republikas un Polijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma 3.protokolā;

1.6. Latvijas Republikas un Slovēnijas Republikas papildprotokolam par izmaiņām Latvijas Republikas un Slovēnijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma B protokolā;

1.7. Latvijas Republikas un Eiropas Savienības Asociācijas Padomes lēmumam par izmaiņām Eiropas līguma, kas izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Latvijas Republiku, no otras puses, 3.protokolā.

2. Ārlietu ministrijai publicēt šo noteikumu 1.punktā minēto līgumu tekstus laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

3. Noteikumi stājas spēkā ar 1999.gada 1.janvāri.

 

Ministru prezidents V.Krištopans

 

Ekonomikas ministra vietā -

īpašu uzdevumu ministrs sadarbībai

ar starptautiskajām finansu institūcijām R.Zīle