1998

 

 

 

 

 

 

 

1998.gada 29.decembrī Noteikumi Nr. 493

Rīgā (prot. Nr. 69 5.§)

Grozījumi likumā

"Par privātajiem pensiju fondiem"

Izdoti Latvijas Republikas

Satversmes 81.panta kārtībā

Izdarīt likumā "Par privātajiem pensiju fondiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 14.nr.; 1998, 2., 19.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 28.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pensiju fonda valsts uzraudzību veic Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija, kas ir patstāvīga valsts pārvaldes institūcija un darbojas Finansu ministrijas pārraudzībā saskaņā ar Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu un šo likumu."

2. Izteikt 28.panta sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Lai izpildītu šajā likumā, citos likumos vai Ministru kabineta noteikumos Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai paredzētos uzdevumus, Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija ir tiesīga izdot pensiju fondiem saistošus rīkojumus un norādījumus. Pensiju fondiem saistošie rīkojumi un norādījumi tiek publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"."

 

Ministru prezidents V.Krištopans

 

Finansu ministrs I.Godmanis