1998

 

 

 

 

 

 

 

1998.gada 29.decembrī Noteikumi Nr. 492

Rīgā (prot. Nr. 69 4.§)

Grozījums likumā

"Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību

atbalsta kontroli"

Izdoti Latvijas Republikas

Satversmes 81.panta kārtībā

Izdarīt likumā "Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 8.nr.) grozījumu un izteikt Pārejas noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Šis likums piemērojams ar 2000.gada 1.janvāri attiecībā uz:

1) privatizēto vai privatizējamo valsts vai pašvaldību uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu maksājumu pamatparādu kapitalizāciju, ko Ministru kabineta noteiktajā kārtībā veic Privatizācijas aģentūra;

2) privatizēto valsts vai pašvaldību uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) īpašuma nodokļa un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu pamatparādu kapitalizāciju, ko Ministru kabineta noteiktajā kārtībā veic Privatizācijas aģentūra;

3) privatizēto valsts vai pašvaldību uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) zemes nodokļa maksājumu pamatparādu kapitalizāciju, ko Ministru kabineta noteiktajā kārtībā veic pašvaldības;

4) nodokļu samaksas termiņu pagarinājumiem."

 

Ministru prezidents V.Krištopans

 

Finansu ministrs I.Godmanis