1999

 

 

 

 

 

 

 

 

1999. gada 17. februārī

9/5 -

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

Izglītības, kultūras un zinātnes komisija š.g. 17.februāra sēdē izskatīja likumprojektu "Par Augstākās Padomes lēmuma "Par Latvijas Kultūras akadēmijas Satversmes apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušu" (MK noteikumi Nr.490, izdoti Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā) (Reģ.nr.99) un nolēma nodot to izskatīšanai Saeimā

3. lasījumā. Priekšlikumi 3.lasījumam nav saņemti.

Pielikumā - minētais likumprojekts.

 

 

Cieņā

 

 

Dz.Ābiķis

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iesniedz Izglītības, kultūras

un zinātnes komisija

Likumprojekts 3.lasījumam

 

 

Par Augstākās Padomes lēmuma

"Par Latvijas Kultūras akadēmijas Satversmes apstiprināšanu"

atzīšanu par spēku zaudējušu

 

Atzīt par spēku zaudējušu Augstākās Padomes lēmumu " Par Latvijas Kultūras akadēmijas Satversmes apstiprināšanu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 35./36.nr.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999. gada 17. februārī

9/5 -

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

Izglītības, kultūras un zinātnes komisija š.g. 17.februāra sēdē izskatīja likumprojektu "Par Augstākās Padomes lēmuma "Par Latvijas Mākslas akadēmijas Satversmes apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušu" (Reģ.nr.130) un nolēma nodot to izskatīšanai Saeimā otrajā galīgajā lasījumā (likumprojekta steidzamība pieņemta š.g. 11.februāra Saeimas sēdē). Priekšlikumi 2.lasījumam nav saņemti.

Pielikumā - minētais likumprojekts.

 

 

 

Cieņā

 

 

Dz.Ābiķis

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iesniedz Izglītības, kultūras

un zinātnes komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

 

Par Augstākās Padomes lēmuma

"Par Latvijas Mākslas akadēmijas Satversmes apstiprināšanu"

atzīšanu par spēku zaudējušu

 

Atzīt par spēku zaudējušu Augstākās Padomes lēmumu "Par Latvijas Mākslas akadēmijas Satversmes apstiprināšanu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 35./36.nr.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999. gada 3. februārī

9/5 - 2/28

 

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

Izglītības, kultūras un zinātnes komisija š.g. 3.februāra sēdē izskatīja likumprojektu "Par Augstākās Padomes lēmuma "Par Latvijas Mākslas akadēmijas Satversmes apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušu" (Reģ.nr.130; dok.nr.261) un nolēma nodot izskatīšanai Saeimā 1.lasījumā. Vienlaikus lūdzam atzīt likumprojektu par steidzamu.

 

 

 

Cieņā

 

 

Dz.Ābiķis

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999. gada 3. februārī

9/5 - 2/29

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

Izglītības, kultūras un zinātnes komisija š.g. 3.februāra sēdē izskatīja likumprojektu "Par Augstākās Padomes lēmuma "Par Latvijas Kultūras akadēmijas Satversmes apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušu" (MK noteikumi Nr.490, izdoti Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā; Reģ.nr.99; dok.nr.206) un nolēma nodot izskatīšanai Saeimā 2.lasījumā.

 

 

 

Cieņā

 

 

Dz.Ābiķis

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs