1998

 

 

 

 

 

 

 

1998.gada 29.decembrī Noteikumi Nr. 490

Rīgā (prot. Nr. 69 2.§)

Par Augstākās Padomes lēmuma "Par Latvijas Kultūras akadēmijas Satversmes apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušu

Izdoti Latvijas Republikas

Satversmes 81.panta kārtībā

Atzīt par spēku zaudējušu Augstākās Padomes lēmumu "Par Latvijas Kultūras akadēmijas Satversmes apstiprināšanu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 35./36.nr.).

 

Ministru prezidents V.Krištopans

 

Izglītības un zinātnes ministra vietā -

labklājības ministrs V.Makarovs