Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts 3. lasījumam

Par 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi (reģ. nr. 98)

2. lasījumā pieņemtais likumprojekts

(dok. nr. 283 B)

nr.

Kārtības ruļļa 95. panta kārtībā iesniegtie priekšlikumi 3. lasījumam

Komisijas atzinums

Atbildīgās komisijas 3. lasījumam sagatavotais likumprojekts

1. pants. (1) 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme ir Latvijas Republikas valsts apbalvojums.

(2) 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi (turpmāk - piemiņas zīme) nodibina, lai godinātu aktīvos Latvijas neatkarības aizstāvjus - barikāžu dalībniekus.

     

1. pants. (1) 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme ir Latvijas Republikas valsts apbalvojums.

(2) 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi (turpmāk arī - piemiņas zīme) nodibina, lai godinātu aktīvos Latvijas neatkarības aizstāvjus - barikāžu dalībniekus.

2. pants. (1) Piemiņas zīmi piešķir barikāžu dalībniekiem par 1991. gada janvārī un augustā parādīto drošsirdību, pašaizliedzību un iniciatīvu, par ieguldījumu organizatoriskajā un apgādes darbā, kā arī tām personām, kuras morāli un materiāli atbalstīja 1991. gada barikāžu dalībniekus.

(2) Bojā gājušajiem un mirušajiem 1991. gada barikāžu dalībniekiem piešķirtās piemiņas zīmes tiek izsniegtas viņu piederīgajiem.

 

 

1.

Atbildīgā komisija

Izteikt 2. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Piemiņas zīme, kas 1991. gada barikāžu dalībniekiem piešķirta pēc viņu nāves, tiek izsniegta viņu piederīgajiem. “

 

 

Pieņemts

2. pants. (1) Piemiņas zīmi piešķir barikāžu dalībniekiem par 1991. gada janvārī un augustā parādīto drošsirdību, pašaizliedzību un iniciatīvu, par ieguldījumu organizatoriskajā un apgādes darbā, kā arī tām personām, kuras morāli un materiāli atbalstīja 1991. gada barikāžu dalībniekus.

(2) Piemiņas zīme, kas 1991. gada barikāžu dalībniekiem piešķirta pēc viņu nāves, tiek izsniegta viņu piederīgajiem.

3. pants. 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme ir ozollapu vainagota vairoga veida medaļa, 4 cm diametrā, uz kuras attēlota lauva, kas tur mazāku vairogu ar sakrustotām atslēgām. Virs pamatvairoga ir uzraksts “LR 1991” bet piemiņas zīmes otrajā pusē - uzraksts “Par Latviju”.

     

3. pants. 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme ir ozollapu vainagota vairoga veida medaļa 4 cm diametrā, uz kuras attēlots lauva, kas tur mazāku vairogu ar sakrustotām atslēgām. Virs pamatvairoga ir uzraksts “LR 1991”, bet piemiņas zīmes otrajā pusē - uzraksts “Par Latviju”.

4. pants. (1) Piemiņas zīme nēsājama uz sarkanbaltsarkanas 30 mm platas lentes, turklāt tikai svētkos un svinīgos gadījumos, bet ikdienā atļauts nēsāt piemiņas zīmes mazo nozīmīti 20 mm diametrā vai piemiņas zīmes lentes atgriezumu.

(2) Piemiņas zīme nēsājama aiz augstākiem Latvijas Republikas apbalvojumiem, ja tādi ir.

 

2.

Atbildīgā komisija

Izteikt 4. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Piemiņas zīme nēsājama aiz augstākiem Latvijas Republikas apbalvojumiem, ja personai šādi apbalvojumi piešķirti.”

 

Pieņemts

4. pants. (1) Piemiņas zīme nēsājama uz sarkanbaltsarkanas 30 mm platas lentes, turklāt tikai svētkos un svinīgos gadījumos, bet ikdienā atļauts nēsāt piemiņas zīmes mazo nozīmīti 20 mm diametrā vai piemiņas zīmes lentes atgriezumu.

(2) Piemiņas zīme nēsājama aiz augstākiem Latvijas Republikas apbalvojumiem, ja personai šādi apbalvojumi piešķirti.

 

 

5. pants. Piemiņas zīmi piešķir 1991. gada barikāžu dalībnieku piemiņas zīmes valde (turpmāk - valde), kuras sastāvā ir: Saeimas priekšsēdētājs, divi Saeimas iecelti Latvijas Republikas Augstākās padomes deputāti, kuri balsoja par Latvijas neatkarību, aizsardzības ministrs un 1991. gada barikāžu dalībnieku atbalsta atklātā sabiedriskā fonda prezidents. Saeimas priekšsēdētājs ir valdes priekšsēdētājs. Valde un tās priekšsēdētājs savus pienākumus pilda sabiedriskā kārtā, nesaņemot par to atalgojumu.

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Juridiskā komisija

Izteikt 5. panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Piemiņas zīmi piešķir 1991. gada barikāžu dalībnieku piemiņas zīmes valde (turpmāk - valde), kuras sastāvā ir: Saeimas priekšsēdētājs un Saeimas priekšsēdētāja aicināti četri valdes locekļi.”

 

Atbildīgā komisija

Aizstāt 5. pantā vārdus “Saeimas iecelti” ar vārdiem “Saeimas ievēlēti” un izteikt otro teikumu šādā redakcijā:

“Valdes priekšsēdētājs un valdes locekļi savus pienākumus pilda sabiedriskā kārtā, nesaņemot par to atalgojumu.”

 

 

 

 

Noraidīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemts

5. pants. Piemiņas zīmi piešķir 1991. gada barikāžu dalībnieku piemiņas zīmes valde (turpmāk - valde), kuras sastāvā ir Saeimas priekšsēdētājs, divi Saeimas ievēlēti Latvijas Republikas Augstākās padomes deputāti, kuri balsoja par Latvijas neatkarību, aizsardzības ministrs un 1991. gada barikāžu dalībnieku atbalsta atklātā sabiedriskā fonda prezidents. Saeimas priekšsēdētājs ir valdes priekšsēdētājs. Valdes priekšsēdētājs un valdes locekļi savus pienākumus pilda sabiedriskā kārtā, nesaņemot par to atalgojumu.

 

 

 

6. pants. Ierosinājumus par apbalvošanu ar piemiņas zīmi valdei var iesniegt jebkura persona. Kārtību, kādā iesniedzami šādi ierosinājumi, nosaka Ministru kabineta izdoti noteikumi par piemiņas zīmi.

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Deputāts I. Burvis

Izteikt 6. pantu šādā redakcijā:

“(1) Ierosinājumus par apbalvošanu ar piemiņas zīmi valdei var iesniegt jebkura persona.

(2) Ierosinājumā jābūt šādām ziņām par apbalvojuma pretendentu:

1) vārds, uzvārds, personas kods;

2) dzīvesvietas adrese;

3) nopelni, par kuriem lūdz apbalvot.”

Deputāts R. Ražuks

Izteikt 6. pantu šādā redakcijā:

“(1) Ierosinājumus par apbalvošanu ar piemiņas zīmi valdei var iesniegt jebkura persona.

(2) Ierosinājumā jābūt šādām ziņām par apbalvojuma pretendentu:

1) vārds, uzvārds, personas kods;

2) dzīvesvietas adrese;

3) nopelnu apraksts, par kuriem lūdz apbalvot.

Ja ierosinājuma iesniedzējs ir individuāla persona, tai jāsniedz par sevi sekojošas ziņas:

1) vārds, uzvārds;

2) dzīvesvietas adrese.

Valde neizskata ierosinājumus, kuru autors lūdz apbalvot pats sevi.”

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 6. pantu šādā redakcijā:

“(1) Ierosinājumu par apbalvošanu ar piemiņas zīmi valdei var iesniegt jebkura persona.

(2) Ierosinājumā par apbalvošanai izvirzīto personu sniedzamas šādas ziņas:

1) vārds, uzvārds, personas kods;

2) dzīvesvietas adrese;

3) to nopelnu apraksts, par kuriem tiek ierosināts apbalvot.

(3) Ierosinājuma iesniedzējs par sevi sniedz šādas ziņas:

1) fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

2) fiziskās personas dzīvesvietas adrese vai juridiskās personas adrese.

(4) Valde neizskata ierosinājumus, kuru autors ieteic apbalvot sevi.”

 

Pieņemts daļēji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemts precizētā redakcijā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. pants. (1) Ierosinājumu par apbalvošanu ar piemiņas zīmi valdei var iesniegt jebkura persona.

(2) Ierosinājumā par apbalvošanai izvirzīto personu sniedzamas šādas ziņas:

1) vārds, uzvārds, personas kods;

2) dzīvesvietas adrese;

3) to nopelnu apraksts, par kuriem tiek ierosināts apbalvot.

(3) Ierosinājuma iesniedzējs par sevi sniedz šādas ziņas:

1) fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

2) fiziskās personas dzīvesvietas adrese vai juridiskās personas adrese.

(4) Valde neizskata ierosinājumus, kuru autors ieteic apbalvot sevi.

 

7. pants. Valdes lēmumi par piemiņas zīmes piešķiršanu publicējami laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Deputāts R. Ražuks

Izteikt 7. pantu šādā redakcijā:

(1) Valdes sēdes sasauc valdes priekšsēdētājs, sēde var notikt, ja tajā piedalās vismaz trīs valdes locekļi.

(2) Lēmumu par apbalvošanu pieņem balsojot. Ja balsis dalās līdzīgi, jautājums atliekams uz nākošo sēdi. Balsošana ir atklāta.

(3) Valdes lēmumi par piemiņas zīmes piešķiršanu publicējami laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Atbildīgā komisija

Izteikt 7. pantu šādā redakcijā:

“(1) Valdes darbību reglamentē valdes apstiprināts nolikums.

(2) Ar piemiņas zīmi saistīto lietvedību kārto valde.

(3) Valdes lēmumi par piemiņas zīmes piešķiršanu publicējami laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.”

 

Noraidīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. pants. (1) Valdes darbību reglamentē valdes apstiprināts nolikums.

(2) Ar piemiņas zīmi saistīto lietvedību kārto valde.

(3) Valdes lēmumi par piemiņas zīmes piešķiršanu publicējami laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

8. pants. (1) Piemiņas zīmi svinīgos apstākļos pasniedz valdes priekšsēdētājs vai valdes locekļi.

(2) Ar piemiņas zīmi apbalvotajām personām tiek izsniegta apliecība, ko parakstījis valdes priekšsēdētājs un valdes locekļi un tā tiek apstiprināta ar valdes zīmogu.

10.

 

 

11.

Juridiskā komisija

Izslēgt 8. panta pirmajā daļā vārdus “svinīgos apstākļos”.

Atbildīgā komisija

Aizstāt 8. panta pirmajā daļā vārdus “vai valdes locekļi” ar vārdiem “vai kāds no valdes locekļiem” un redakcionāli precizēt otro daļu.

Pieņemts

 

 

Pieņemts

8. pants. (1) Piemiņas zīmi pasniedz valdes priekšsēdētājs vai kāds no valdes locekļiem.

(2) Ar piemiņas zīmi apbalvotajām personām tiek izsniegta apliecība, kuru parakstījis valdes priekšsēdētājs un valdes locekļi un kura apstiprināta ar valdes zīmogu.

9. pants. Izdevumus, kas saistīti ar piemiņas zīmes izgatavošanu un pasniegšanu, kā arī ar valdes darbību, sedz valsts.

     

9. pants. Izdevumus, kas saistīti ar piemiņas zīmes izgatavošanu un pasniegšanu, kā arī ar valdes darbību, sedz valsts.

10. pants 2. lasījumā izslēgts!

12.

 

 

 

 

13.

Deputāts I. Burvis

Izteikt 10. pantu šādā redakcijā:

“Ar piemiņas zīmi saistīto lietvedību kārto 1991. gada barikāžu dalībnieku atbalsta atklātais sabiedriskais fonds.”

Deputāts R. Ražuks

Izteikt 10. pantu šādā redakcijā:

“ (1) Piemiņas zīmes tiek numurētas un katra apbalvotā persona tiek reģistrēta.

(2) Valdes sēdes protokolē valdes sekretārs. Protokolā tiek fiksēti sēdē izskatītā darba kārtība, pieņemtie lēmumi un balsošanas rezultāti.

(3) Ar piemiņas zīmi saistīto lietvedību kārto 1991. gada barikāžu dalībnieku atbalsta atklātais sabiedriskais fonds.”

 

Noraidīts

 

 

 

 

 

Noraidīts

 

Nobeiguma noteikumi

10. pants. 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmes, kuras līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai piešķīris 1991. gada barikāžu dalībnieku atklātais sabiedriskais fonds, tiek pielīdzinātas ar šo likumu noteiktajam valsts apbalvojumam. Ar šo piemiņas zīmi apbalvoto personu saraksts tiek publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, un tām tiek izsniegtas šā likuma 8. pantā noteiktās apliecības.

     

Nobeiguma noteikumi

10. pants. 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmes, kuras līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai piešķīris 1991. gada barikāžu dalībnieku atklātais sabiedriskais fonds, tiek pielīdzinātas ar šo likumu noteiktajam valsts apbalvojumam. Ar šo piemiņas zīmi apbalvoto personu saraksts tiek publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, un tām tiek izsniegtas šā likuma 8. pantā noteiktās apliecības.

Pārejas noteikums

Ministru kabinets mēneša laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās izdod noteikumus par piemiņas zīmi.

14.

 

 

 

15.

Deputāts I. Burvis

Izteikt pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“ Valde mēneša laikā pēc šā likuma stāšanās spēkā apstiprina valdes nolikumu.”

Deputāts R. Ražuks

Izslēgt pārejas noteikumu.

 

Noraidīts

 

 

 

Pieņemts

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības

komisijas priekšsēdētājs Kārlis Greiškalns