Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts 2. lasījumam

Par 1991. gada barikāžu dalībnieku piemiņas zīmi (reģ. nr. 98)

1. lasījumā pieņemtais likumprojekts

(dok. nr. 204)

Nr.

Kārtības ruļļa 95. panta kārtībā iesniegtie priekšlikumi

Komisijas

atzinums

Atbildīgās komisijas sagatavotais likumprojekts 2. lasījumam

Par 1991. gada barikāžu dalībnieku piemiņas zīmi

1.

Atbildīgā komisija

Aizstāt likumprojekta nosaukumā vārdu “dalībnieku” ar vārdu “dalībnieka”

Atbalstīt

Par 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi

1. pants. (1) 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme ir Latvijas Republikas valsts apbalvojums.

     

1. pants. (1) 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme ir Latvijas Republikas valsts apbalvojums.

 

 

(2) 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi (turpmāk - piemiņas zīmi) nodibina par piemiņu aktīviem Latvijas neatkarības aizstāvjiem - barikāžu dalībniekiem un personām, kas devušas nozīmīgu ieguldījumu Latvijas neatkarības atjaunošanā.

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

Juridiskā komisija

Izteikt 1. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi (turpmāk - piemiņas zīmi) nodibina par piemiņu 1991. gada barikāžu notikumiem.”

...................................................................

Atbildīgā komisija

Izteikt 1. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi (turpmāk - piemiņas zīme) nodibina, lai godinātu aktīvos Latvijas neatkarības aizstāvjus - barikāžu dalībniekus “.

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi (turpmāk - piemiņas zīme) nodibina, lai godinātu aktīvos Latvijas neatkarības aizstāvjus - barikāžu dalībniekus.

2. pants. (1) Piemiņas zīmi piešķir par 1991. gada janvārī un augustā parādītu drošsirdību, pašaizliedzību un iniciatīvu, par ieguldījumu organizatoriskajā un apgādes darbā, kā arī Latvijas un citu valstu pilsoņiem, kuri morāli un materiāli atbalstījuši 1991. gada barikāžu dalībniekus un veicinājuši Latvijas neatkarības atjaunošanu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

.

Juridiskā komisija

Izteikt 2. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Piemiņas zīmi piešķir aktīviem Latvijas neatkarības aizstāvjiem - barikāžu dalībniekiem un personām, kas devušas nozīmīgu ieguldījumu Latvijas neatkarības atjaunošanā. Piemiņas zīmi piešķir par 1991. gada janvārī un augustā parādītu drošsirdību, pašaizliedzību un iniciatīvu, par ieguldījumu organizatoriskajā un apgādes darbā, kā arī Latvijas un citu valstu pilsoņiem, kuri morāli un materiāli atbalstījuši 1991. gada barikāžu dalībniekus un veicinājuši Latvijas neatkarības atjaunošanu.”

...................................................................

Atbildīgā komisija

Izteikt 2. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Piemiņas zīmi piešķir barikāžu dalībniekiem par 1991. gada janvārī un augustā parādīto drošsirdību, pašaizliedzību un iniciatīvu, par ieguldījumu organizatoriskajā un apgādes darbā, kā arī tām personām, kuras morāli un materiāli atbalstīja 1991. gada barikāžu dalībniekus.”

 

Atbalstīt

daļēji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. pants. (1) Piemiņas zīmi piešķir barikāžu dalībniekiem par 1991. gada janvārī un augustā parādīto drošsirdību, pašaizliedzību un iniciatīvu, par ieguldījumu organizatoriskajā un apgādes darbā, kā arī tām personām, kuras morāli un materiāli atbalstīja 1991. gada barikāžu dalībniekus.

(2) Bojā gājušajiem un mirušajiem 1991. gada barikāžu dalībniekiem piešķirtās piemiņas zīmes tiek izsniegtas viņu piederīgajiem.

     

(2) Bojā gājušajiem un mirušajiem 1991. gada barikāžu dalībniekiem piešķirtās piemiņas zīmes tiek izsniegtas viņu piederīgajiem.

3. pants. 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme ir ozollapu vainagota vairoga veida medaļa, 4 cm diametrā, uz kuras attēlota lauva, kas tur mazāku vairogu ar sakrustotām atslēgām. Virs pamatvairoga ir uzraksts “LR 1991.” un piemiņas zīmes otrajā pusē ir uzraksts “Par Latviju”.

6.

Atbildīgā komisija

Redakcionāli precizēt 3. panta otro teikumu un izteikt šādā redakcijā:

“Virs pamatvairoga ir uzraksts “LR 1991”, bet piemiņas zīmes otrajā pusē - uzraksts “Par Latviju”.

 

 

Atbalstīt

3. pants. 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme ir ozollapu vainagota vairoga veida medaļa, 4 cm diametrā, uz kuras attēlota lauva, kas tur mazāku vairogu ar sakrustotām atslēgām. Virs pamatvairoga ir uzraksts “LR 1991” bet piemiņas zīmes otrajā pusē - uzraksts “Par Latviju”.

4. pants. (1) Piemiņas zīme nēsājama uz sarkanbaltsarkanas 30 mm platas lentas. Piemiņas zīmi nēsā tikai svētkos un svinīgos gadījumos, bet ikdienā atļauts nēsāt piemiņas zīmes mazo nozīmīti 20 mm diametrā vai piemiņas zīmes lentas atgriezumu.

 

 

7.

Atbildīgā komisija

Redakcionāli precizēt 4. panta pirmo daļu un izteikt šādā redakcijā:

“(1) Piemiņas zīme nēsājama uz sarkanbaltsarkanas 30 mm platas lentes, turklāt tikai svētkos un svinīgos gadījumos, bet ikdienā atļauts nēsāt piemiņas zīmes mazo nozīmīti 20 mm diametrā. vai piemiņas zīmes lentes atgriezumu.”

 

 

 

Atbalstīt

4. pants. (1) Piemiņas zīme nēsājama uz sarkanbaltsarkanas 30 mm platas lentes, turklāt tikai svētkos un svinīgos gadījumos, bet ikdienā atļauts nēsāt piemiņas zīmes mazo nozīmīti 20 mm diametrā vai piemiņas zīmes lentes atgriezumu.

 

(2) Piemiņas zīme nēsājama aiz Triju Zvaigžņu ordeņa.

8.

Juridiskā komisija

Izteikt 4. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Piemiņas zīme nēsājama aiz augstākiem Latvijas Republikas apbalvojumiem, ja tādi ir.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

(2) Piemiņas zīme nēsājama aiz augstākiem Latvijas Republikas apbalvojumiem, ja tādi ir.

5. pants. Piemiņas zīmi piešķir Saeimas priekšsēdētāja izveidota 1991. gada barikāžu dalībnieku piemiņas valde (turpmāk - valde). Valdes priekšsēdētāju ieceļ Saeimas priekšsēdētājs. Valde un tās priekšsēdētājs savus pienākumus pilda sabiedriskā kārtā, nesaņemot par to atalgojumu.

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Juridiskā komisija

Izteikt 5. pantu šādā redakcijā:

“Piemiņas zīmi piešķir Ministru kabineta izveidota 1991. gada barikāžu dalībnieku piemiņas valde (turpmāk - valde), kuras sastāvā iekļauj Rīgas domes, Pašvaldību savienības un nevalstisko organizāciju pārstāvjus. Ministru kabinets par valdes priekšsēdētāju ieceļ vienu no Ministru kabineta locekļiem, kā arī apstiprina valdes nolikumu. Valde un tās priekšsēdētājs savus pienākumus pilda sabiedriskā kārtā, nesaņemot par to atalgojumu.”

...................................................................

Atbildīgā komisija

Izteikt 5. pantu šādā redakcijā:

“Piemiņas zīmi piešķir 1991. gada barikāžu dalībnieku piemiņas zīmes valde (turpmāk - valde), kuras sastāvā ir: Saeimas priekšsēdētājs, divi Saeimas iecelti Latvijas Republikas Augstākās padomes deputāti, kuri balsoja par Latvijas neatkarību, aizsardzības ministrs un 1991. gada barikāžu dalībnieku atbalsta atklātā sabiedriskā fonda prezidents. Saeimas priekšsēdētājs ir valdes priekšsēdētājs. Valde un tās priekšsēdētājs savus pienākumus pilda sabiedriskā kārtā, nesaņemot par to atalgojumu.

 

 

 

 

Atbalstīt

daļēji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. pants. Piemiņas zīmi piešķir 1991. gada barikāžu dalībnieku piemiņas zīmes valde (turpmāk - valde), kuras sastāvā ir: Saeimas priekšsēdētājs, divi Saeimas iecelti Latvijas Republikas Augstākās padomes deputāti, kuri balsoja par Latvijas neatkarību, aizsardzības ministrs un 1991. gada barikāžu dalībnieku atbalsta atklātā sabiedriskā fonda prezidents. Saeimas priekšsēdētājs ir valdes priekšsēdētājs. Valde un tās priekšsēdētājs savus pienākumus pilda sabiedriskā kārtā, nesaņemot par to atalgojumu.

 

6. pants. Ierosinājumus par apbalvošanu ar piemiņas zīmi valdei var iesniegt jebkura persona. Kārtību, kādā iesniedzami ierosinājumi apbalvošanai, nosaka Saeimas Prezidija apstiprināti noteikumi par piemiņas zīmi.

 

11.

 

 

 

 

12.

Juridiskā komisija

Aizstāt 6. pantā vārdus “Saeimas Prezidija” ar vārdiem “Ministru kabineta”.

...................................................................

Atbildīgā komisija

Redakcionāli precizēt 6. panta otro teikumu un izteikt šādā redakcijā:

“Kārtību, kādā iesniedzami šādi ierosinājumi, nosaka Ministru kabineta izdoti noteikumi par piemiņas zīmi.”

 

Atbalstīt

precizētā redakcijā

 

 

Atbalstīt

6. pants. Ierosinājumus par apbalvošanu ar piemiņas zīmi valdei var iesniegt jebkura persona.

Kārtību, kādā iesniedzami šādi ierosinājumi, nosaka Ministru kabineta izdoti noteikumi par piemiņas zīmi.

7. pants. Valdes lēmumi par piemiņas zīmes piešķiršanu publicējami laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

     

7. pants. Valdes lēmumi par piemiņas zīmes piešķiršanu publicējami laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

8. pants. (1) Piemiņas zīmi svinīgos apstākļos pasniedz Saeimas priekšsēdētājs, valdes priekšsēdētājs vai valdes locekļi.

(2) Ar piemiņas zīmi apbalvotajām personām tiek izsniegta apliecība, ko parakstījis Saeimas priekšsēdētājs un valdes priekšsēdētājs un tā tiek apstiprināta ar valdes zīmogu.

 

13.

 

 

14.

Juridiskā komisija

Izslēgt 8. pantā vārdus “Saeimas priekšsēdētājs”.

...................................................................

Atbildīgā komisija

Izteikt 8. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ar piemiņas zīmi apbalvotajām personām tiek izsniegta apliecība, ko parakstījis valdes priekšsēdētājs un valdes locekļi un tā tiek apstiprināta ar valdes zīmogu.”

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

8. pants. (1) Piemiņas zīmi svinīgos apstākļos pasniedz valdes priekšsēdētājs vai valdes locekļi.

(2) Ar piemiņas zīmi apbalvotajām personām tiek izsniegta apliecība, ko parakstījis valdes priekšsēdētājs un valdes locekļi un tā tiek apstiprināta ar valdes zīmogu.

 

9. pants. Izdevumus, kas saistīti ar piemiņas zīmes izgatavošanu un pasniegšanu, kā arī ar valdes darbību, sedz valsts.

 

15.

Juridiskā komisija

Papildināt 9. pantu pēc vārdiem “sedz valsts” ar vārdiem “Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”.

 

 

Neatbalstīt

9. pants. Izdevumus, kas saistīti ar piemiņas zīmes izgatavošanu un pasniegšanu, kā arī ar valdes darbību, sedz valsts.

 

10. pants. Ar piemiņas zīmi saistīto lietvedību kārto Saeimas Kanceleja.

 

16.

 

17.

Juridiskā komisija

Izslēgt likumprojekta 10. pantu.

..................................................................

Atbildīgā komisija

Izteikt 10. pantu šādā redakcijā:

“Ar piemiņas zīmi saistīto lietvedību kārto valde.”

Neatbalstīt

 

Atbalstīt

10. pants. Ar piemiņas zīmi saistīto lietvedību kārto valde.

Nobeiguma noteikumi

11. pants. 1991. gada barikāžu dalībnieku atklātā sabiedriskā fonda līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai piešķirtās 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmes tiek pielīdzinātas ar šo likumu noteiktajam valsts apbalvojumam. Ar šo piemiņas zīmi apbalvoto personu saraksts tiek publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, un tām tiek izsniegtas šā likuma 8. pantā noteiktās apliecības.

18.

Atbildīgā komisija

Izteikt 11. panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

“1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmes, kuras līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai piešķīris 1991. gada barikāžu dalībnieku atklātais sabiedriskais fonds, tiek pielīdzinātas ar šo likumu noteiktajam valsts apbalvojumam.”

Atbalstīt

Nobeiguma noteikumi

11. pants. 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmes, kuras līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai piešķīris 1991. gada barikāžu dalībnieku atklātais sabiedriskais fonds, tiek pielīdzinātas ar šo likumu noteiktajam valsts apbalvojumam. Ar šo piemiņas zīmi apbalvoto personu saraksts tiek publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, un tām tiek izsniegtas šā likuma 8. pantā noteiktās apliecības.

Pārejas noteikumi

Saeimas Prezidijam mēneša laikā pēc šā likuma stāšanās spēkā apstiprināt noteikumus par piemiņas zīmi.

 

 

19.

 

 

 

20.

Juridiskā komisija

Aizstāt pārejas noteikumos vārdus “Saeimas Prezidijam” ar vārdiem “Ministru kabinetam”

Atbildīgā komisija

Redakcionāli precizēt pārejas noteikumus un izteikt šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Ministru kabinets mēneša laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās izdod noteikumus par piemiņas zīmi.”

 

Atbalstīt precizētā redakcijā

 

Atbalstīt

Pārejas noteikums

Ministru kabinets mēneša laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās izdod noteikumus par piemiņas zīmi.

Valsts pārvaldes un pašvaldības

komisijas priekšsēdētājs Kārlis Greiškalns