Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi Īrestiesu likumā“ (reģ

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi Īrestiesu likumā“ (reģ. nr.95) izskatīšanai 2.lasījumā

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas abalstītā redakcija

 

Grozījumi Īrestiesu likumā

1

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt likumprojekta nosaukumu šādā redakcijā:

“Par Īrestiesu likuma atcelšanu”

Atbalstīt

Par Īrestiesu likuma atcelšanu

Pārejas noteikumi

1. Īrestiesas pilsētās izveidojamas līdz 1998.gada 31.decembrim, un tās uzsāk darbu 1999.gada 2.janvārī.

2. Sākot ar 1999.gadu, valsts budžetā paredzami līdzekļi pašvaldībām īrestiesu darbības nodrošināšanai.

Izdarīt Īrestiesu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt Pārejas noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:

"Īrestiesas pilsētās izveidojamas līdz 1999.gada 31.decembrim un uzsāk darbu 2000.gada 1.janvārī."

2. Aizstāt Pārejas noteikumu 2.punktā skaitli "1999" ar skaitli "2000".

3. Likums stājas spēkā 1999.gada 1.janvārī.

2

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt likumprojekta tekstu šādā redakcijā:

“Atcelt Īrestiesu likumu (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.).

Pārejas noteikumi

1. Noteikt, ka ar šā likuma spēkā stāšanās dienu izbeidzama īrestiesu darbība un to tiesvedībā esošās lietas nododamas pēc piekritības rajonu un pilsētu tiesām.

2. Ministru Kabinetam līdz 1999.gada 1.aprīlim izstrādāt un iesniegt Saeimai izskatīšanai grozījumus likumā “Par tiesu varu”, paredzot īres tiesnešu amatu izveidošanu pilsētu un rajonu tiesās.

3. Ministru kabinetam, izstrādājot 2000.gada valsts budžeta projektu, paredzēt finansējumu īres tiesnešu darbības nodrošināšanai.”.

Atbalstīt

Atcelt Īrestiesu likumu (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.).

Pārejas noteikumi

1. Noteikt, ka ar šā likuma spēkā stāšanās dienu izbeidzama īrestiesu darbība un to tiesvedībā esošās lietas nododamas pēc piekritības rajonu un pilsētu tiesām.

2. Ministru Kabinetam līdz 1999.gada 1.aprīlim izstrādāt un iesniegt Saeimai izskatīšanai grozījumus likumā “Par tiesu varu”, paredzot īres tiesnešu amatu izveidošanu pilsētu un rajonu tiesās.

3. Ministru kabinetam, izstrādājot 2000.gada valsts budžeta projektu, paredzēt finansējumu īres tiesnešu darbības nodrošināšanai.