Likumprojekts

 

Likumprojekts

Grozījums Radio un televīzijas likumā

Izdarīt Radio un televīzijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1996, 22.nr.; 1997, 11., 23.nr.; 1998, 24.nr.) grozījumu un izslēgt 5.panta ceturtajā daļā vārdus "ievērojot inflāciju".