Projekts

Projekts

1.lasījumā nobalsotā redakcija

(uz 2.lasījumu priekšlikumi nav iesniegti)

 

 

Grozījumi Dzelzceļa likumā

 

 

 

Izdarīt Dzelzceļa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 9.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt Pārejas noteikumu 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

"1. Šā likuma 10., 30., 31., 32., 33. un 34.pants piemērojams ar 1999.gada 1.jūliju.

2. Prasība par pārvadātāja licences saņemšanu (34.pants) līdz 1999.gada 1.septembrim neattiecas uz uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kas saskaņā ar statūtiem līdz šā likuma pieņemšanas dienai faktiski uzsākuši dzelzceļa pārvadājumus."

2. Papildināt Pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas maksas aprēķināšanas metodiku līdz tās noteikšanai saskaņā ar šo likumu (12.pants) apstiprina satiksmes ministrs."