Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"“ (reģ

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"“ (reģ.nr.91) izskatīšanai 2.lasījumā

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 3./4.nr.; 1992, 4./5., 13./14., 29./31., 46./47./48.nr.; 1993, 14./15.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 31.nr.; 1994, 17.nr.; 1995, 8.nr.; 1996, 12., 15.nr.; 1997, 9., 14., 24.nr.; 1998, 24.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 3./4.nr.; 1992, 4./5., 13./14., 29./31., 46./47./48.nr.; 1993, 14./15.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 31.nr.; 1994, 17.nr.; 1995, 8.nr.; 1996, 12., 15.nr.; 1997, 9., 14., 24.nr.; 1998, 24.nr.) šādus grozījumus:

3.pants. Akcīzes nodokļa likmes un tā aprēķināšana

Akcīzes nodokļa likme alum:

1) ar etilspirta saturu virs 5,5 tilpumprocentiem līdz 7,0 tilpumprocentiem (ieskaitot) par vienu hektolitru ir Ls 4;

2) ar etilspirta saturu virs 7,0 tilpumprocentiem par absolūtā spirta vienu litru ir Ls 4,1.

1. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

"3.pants. Akcīzes nodokļa likmes un tā aprēķināšana

"Akcīzes nodokļa likme alum:

1) ar etilspirta saturu virs 5,5 tilpumprocentiem līdz 7,0 tilpumprocentiem (ieskaitot) par vienu hektolitru ir Ls 4;

2) ar etilspirta saturu virs 7,0 tilpumprocentiem par absolūtā spirta vienu litru ir Ls 4,1.

     

1. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

"3.pants. Akcīzes nodokļa likmes un tā aprēķināšana

"Akcīzes nodokļa likme alum:

1) ar etilspirta saturu virs 5,5 tilpumprocentiem līdz 7,0 tilpumprocentiem (ieskaitot) par vienu hektolitru ir Ls 4;

2) ar etilspirta saturu virs 7,0 tilpumprocentiem par absolūtā spirta vienu litru ir Ls 4,1.

Akcīzes nodokļa likme dārgmetāliem un to izstrādājumiem, dārgakmeņu izstrādājumiem (izņemot dzintara izstrādājumus), dārgmetālu izstrādājumiem ar dārgakmeņiem ir 5 procenti no:

1) realizācijas cenas - pašražotām precēm;

2) ievedamo preču muitas vērtības un ievedmuitas nodokļa kopsummas - ievestām precēm.

Akcīzes nodokļa likme dārgmetāliem un to izstrādājumiem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem (izņemot dzintaru un dzintara izstrādājumus) ir 30 procenti no:

1) realizācijas cenas – pašražotajām precēm;

2) ievedamo preču muitas vērtības un ievedmuitas nodokļa kopsummas – ievestajām precēm.

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

Deputāts J.Ādamsons

Aizstāt 3.panta 2.daļā vārdus “30 procenti” ar vārdiem “5 procenti”.

Deputāts J.Leja

Aizstāt 3.panta 2.daļā vārdus “30 procenti” ar vārdiem “10 procenti”.

Deputāti L.Bojārs, A.Kalniņš

Aizstāt 3.panta 2.daļā vārdus “30 procenti” ar vārdiem “20 procenti”.

Neatbalstīt

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

Neatbalstīt

Akcīzes nodokļa likme dārgmetāliem un to izstrādājumiem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem (izņemot dzintaru un dzintara izstrādājumus) ir 30 procenti no:

1) realizācijas cenas – pašražotajām precēm;

2) ievedamo preču muitas vērtības un ievedmuitas nodokļa kopsummas – ievestajām precēm.

Akcīzes nodokļa likme vieglajiem automobiļiem ir 10 procenti no:

1) realizācijas cenas - pašražotām precēm;

2) ievedamo preču muitas vērtības un ievedmuitas nodokļa kopsummas - ievestām precēm.

Akcīzes nodokļa likmes vieglajiem automobiļiem ir šādas:

     

Akcīzes nodokļa likmes vieglajiem automobiļiem ir šādas:

 

1) par automobiļa vecumu vieglajiem automobiļiem, kuru vecums ir
virs pieciem gadiem un līdz 25 gadiem (skaitot no izgatavošanas gada), par katru gadu – Ls 5;

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Jaunās partijas frakcija

Izteikt 3.panta 3.daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) par automobiļa vecumu:

a) nelietotiem automobiļiem (neatkarīgi no izgatavošanas gada, bet ne vecākiem par trīs gadiem) - 100 latu;

b) pārējiem vieglajiem automobiļiem (līdz 25 gadiem, skaitot no izgatavošanas gada), par katru gadu – 5 lati;;”

 

Tautas partijas frakcija

Izteikt 3.panta 3.daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) par automobiļa vecumu vieglajiem automobiļiem:

a) virs viena gada un līdz 10 gadiem (skaitot no izgatavošanas gada), par katru gadu – Ls 10;

b) virs 10 gadiem un līdz divdesmit pieciem gadiem (skaitot no izgatavošanas gada), par katru gadu – Ls 20;”

Deputāts P.Apinis

Izteikt 3.panta 3.daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) par automobiļa vecumu vieglajiem automobiļiem, kuru vecums ir:

a) līdz 10 gadiem (skaitot no izgatavošanas gada), par katru gadu – Ls 10;

b) virs 10 gadiem (skaitot no izgatavošanas gada), par katru gadu – Ls 20;”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestrādāts P.Apiņa priekš-likumos

(6, 16)

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

1) par automobiļa vecumu vieglajiem automobiļiem, kuru vecums ir:

a) līdz 10 gadiem (skaitot no izgatavošanas gada), par katru gadu – Ls 10;

b) virs 10 gadiem (skaitot no izgatavošanas gada), par katru gadu – Ls 20;

 

2) par automobiļa motora cilindru darba tilpuma katru kubikcentimetru:

a) automobiļiem ar motora cilindru darba tilpumu līdz 2000 kubikcentimetriem (ieskaitot) – Ls 0,03;

b) automobiļiem ar motora cilindru darba tilpumu virs 2000 kubikcentimetriem un līdz 2500 kubikcentimetriem (ieskaitot) – Ls 0,05;

c) automobiļiem ar motora cilindru darba tilpumu virs 2500 kubikcentimetriem un līdz 3000 kubikcentimetriem (ieskaitot) – Ls 0,10;

d) automobiļiem ar motora cilindru darba tilpumu virs 3000 kubikcentimetriem – Ls 0,15.

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Jaunās partijas frakcija

Izteikt 3.panta 3.daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) par automobiļa motora cilindru darba tilpuma katru kubikcentimetru:

a) automobiļiem ar motora cilindru darba tilpumu līdz 2000 kubikcentimetriem (ieskaitot) – Ls 0,03;

b) automobiļiem ar motora cilindru darba tilpumu virs 2000 kubikcentimetriem un līdz 2500 kubikcentimetriem (ieskaitot) – Ls 0,05;

c) automobiļiem ar motora cilindru darba tilpumu virs 2500 kubikcentimetriem un līdz 3000 kubikcentimetriem (ieskaitot) – Ls 0,10;

d) automobiļiem ar motora cilindru darba tilpumu virs 3000 kubikcentimetriem – Ls 0,15.”

Deputāts P.Apinis

Izteikt 3.panta 3.daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) par automobiļa motora cilindru darba tilpuma katru kubikcentimetru:

a) automobiļiem ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotora cilindru darba tilpumu līdz 1000 kubikcentimetriem (ieskaitot) – Ls 0,05;

b) automobiļiem ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotora cilindru darba tilpumu virs 1000 kubikcentimetriem un līdz 1600 kubikcentimetriem (ieskaitot) – Ls 0,10;

c) automobiļiem ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotora cilindru darba tilpumu virs 1600 kubikcentimetriem un līdz 2000 kubikcentimetriem (ieskaitot) – Ls 0,15;

d) automobiļiem ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotora cilindru darba tilpumu virs 2000 kubikcentimetriem un līdz 2500 kubikcentimetriem (ieskaitot) – Ls 0,20;

e) automobiļiem ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotora cilindru darba tilpumu virs 2500 kubikcentimetriem un līdz 3000 kubikcentimetriem (ieskaitot) – Ls 0,30;

f) automobiļiem ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotora cilindru darba tilpumu virs 3000 kubikcentimetriem – Ls 0,50;

g) automobiļiem ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotora cilindru darba tilpumu līdz 1500 kubikcentimetriem (ieskaitot) – Ls 0,10;

h) automobiļiem ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotora cilindru darba tilpumu virs 1500 kubikcentimetriem un līdz 2500 kubikcentimetriem (ieskaitot) – Ls 0,15;

i) automobiļiem ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotora cilindru darba tilpumu virs 2500 kubikcentimetriem un līdz 3000 kubikcentimetriem (ieskaitot) – Ls 0,20;

j) automobiļiem ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotora cilindru darba tilpumu virs 3000 kubikcentimetriem – Ls 0,30.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestrādāts komisijas priekš-likumā

(10)

2) par automobiļa motora cilindru darba tilpuma katru kubikcentimetru:

a) automobiļiem ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotora cilindru darba tilpumu līdz 1000 kubikcentimetriem (ieskaitot) – Ls 0,03;

b) automobiļiem ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotora cilindru darba tilpumu virs 1000 kubikcentimetriem un līdz 1600 kubikcentimetriem (ieskaitot) – Ls 0,07;

c) automobiļiem ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotora cilindru darba tilpumu virs 1600 kubikcentimetriem un līdz 2000 kubikcentimetriem (ieskaitot) – Ls 0,11;

d) automobiļiem ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotora cilindru darba tilpumu virs 2000 kubikcentimetriem un līdz 2500 kubikcentimetriem (ieskaitot) – Ls 0,18;

e) automobiļiem ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotora cilindru darba tilpumu virs 2500 kubikcentimetriem un līdz 3000 kubikcentimetriem (ieskaitot) – Ls 0,30;

f) automobiļiem ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotora cilindru darba tilpumu virs 3000 kubikcentimetriem – Ls 0,55;

g) automobiļiem ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotora cilindru darba tilpumu līdz 1500 kubikcentimetriem (ieskaitot) – Ls 0,07;

h) automobiļiem ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotora cilindru darba tilpumu virs 1500 kubikcentimetriem un līdz 2500 kubikcentimetriem (ieskaitot) – Ls 0,11;

i) automobiļiem ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotora cilindru darba tilpumu virs 2500 kubikcentimetriem un līdz 3000 kubikcentimetriem (ieskaitot) – Ls 0,18;

j) automobiļiem ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotora cilindru darba tilpumu virs 3000 kubikcentimetriem – Ls 0,30.

   

9.

Tautas partijas frakcija

Izteikt 3.panta 3.daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) par automobiļa motora cilindru darba tilpuma katru kubikcentimetru:

a) viegliem automobiļiem ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru:

1. ar motora cilindru darba tilpumu līdz 1000 kubikcentimetriem (ieskaitot) – Ls 0,02;

2. ar motora cilindru darba tilpumu virs 1000 kubikcentimetriem un līdz 1600 kubikcentimetriem (ieskaitot) – Ls 0,05;

3. ar motora cilindru darba tilpumu virs 1600 kubikcentimetriem un līdz 2000 kubikcentimetriem (ieskaitot) – Ls 0,08;

4. ar motora cilindru darba tilpumu virs 2000 kubikcentimetriem un līdz 2500 kubikcentimetriem (ieskaitot) – Ls 0,16;

5. ar motora cilindru darba tilpumu virs 2500 kubikcentimetriem un līdz 3000 kubikcentimetriem (ieskaitot) – Ls 0,30;

6. ar motora cilindru darba tilpumu virs 3000 kubikcentimetriem – Ls 0,60;

b) automobiļiem ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru (dīzeļi vai pusdīzeļi):

1.ar motoru cilindru darba tilpumu līdz 1500 kubikcentimetriem (ieskaitot) – Ls 0,05;

2. ar motora cilindru darba tilpumu virs 1500 kubikcentimetriem un līdz 2500 kubikcentimetriem (ieskaitot) – Ls 0,08;

3.ar motora cilindru darba tilpumu virs 2500 kubikcentimetriem un līdz 3000 kubikcentimetriem (ieskaitot) – Ls 0,16;

4. ar motora cilindru darba tilpumu virs 3000 kubikcentimetriem – Ls 0,30.”

Iestrādāts komisijas priekš-likumā

(10)

 
   

10.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 3.panta 3.daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) par automobiļa motora cilindru darba tilpuma katru kubikcentimetru:

a) automobiļiem ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotora cilindru darba tilpumu līdz 1000 kubikcentimetriem (ieskaitot) – Ls 0,03;

b) automobiļiem ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotora cilindru darba tilpumu virs 1000 kubikcentimetriem un līdz 1600 kubikcentimetriem (ieskaitot) – Ls 0,07;

c) automobiļiem ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotora cilindru darba tilpumu virs 1600 kubikcentimetriem un līdz 2000 kubikcentimetriem (ieskaitot) – Ls 0,11;

d) automobiļiem ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotora cilindru darba tilpumu virs 2000 kubikcentimetriem un līdz 2500 kubikcentimetriem (ieskaitot) – Ls 0,18;

e) automobiļiem ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotora cilindru darba tilpumu virs 2500 kubikcentimetriem un līdz 3000 kubikcentimetriem (ieskaitot) – Ls 0,30;

f) automobiļiem ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotora cilindru darba tilpumu virs 3000 kubikcentimetriem – Ls 0,55;

g) automobiļiem ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotora cilindru darba tilpumu līdz 1500 kubikcentimetriem (ieskaitot) – Ls 0,07;

h) automobiļiem ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotora cilindru darba tilpumu virs 1500 kubikcentimetriem un līdz 2500 kubikcentimetriem (ieskaitot) – Ls 0,11;

i) automobiļiem ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotora cilindru darba tilpumu virs 2500 kubikcentimetriem un līdz 3000 kubikcentimetriem (ieskaitot) – Ls 0,18;

j) automobiļiem ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotora cilindru darba tilpumu virs 3000 kubikcentimetriem – Ls 0,30.”

Atbalstīt

 
 

Akcīzes nodokli vieglajiem automobiļiem aprēķina, summējot saskaņā ar šā panta trešās daļas 1. un 2.punktu aprēķinātās summas.

11.

Juridiskais birojs

Ierosinām precizēt likuma 3. panta jaunās redakcijas ceturto daļu, izsakot to šādā redakcijā:

‘’ Akcīzes nodokli vieglajiem automobiļiem, kuru vecums ir virs pieciem gadiem un līdz 25 gadiem, skaitot no izgatavošanas gada, aprēķina, saskaitot saskaņā ar šā panta trešās daļas 1. un 2. punktu aprēķinātās summas.”

Neatbalstīt

Akcīzes nodokli vieglajiem automobiļiem aprēķina, summējot saskaņā ar šā panta trešās daļas 1. un 2.punktu aprēķinātās summas.

 

 

Vieglajiem automobiļiem, kuru vecums ir līdz pieciem gadiem (ieskaitot) (skaitot no izgatavošanas gada), akcīzes nodokli aprēķina, piemērojot šādus koeficientus:

1) ja automobiļa vecums ir līdz vienam gadam, – 10;

2) ja automobiļa vecums ir no viena gada līdz diviem gadiem, – 8;

3) ja automobiļa vecums ir no diviem gadiem līdz trim gadiem, – 6;

4) ja automobiļa vecums ir no trim gadiem līdz četriem gadiem, – 4;

5) ja automobiļa vecums ir no četriem gadiem līdz pieciem gadiem, – 2."

12.

 

 

13.

 

 

14.

 

 

 

15.

Deputāts P.Apinis

Izslēgt 3. panta jaunās redakcijas piekto daļu.

Tautas partijas frakcija

Izslēgt 3. panta jaunās redakcijas piekto daļu.

Jaunās partijas frakcija

Izslēgt 3. panta jaunās redakcijas piekto daļu.

 

Juridiskais birojs

Ierosinām precizēt likuma 3. panta jaunās redakcijas piekto daļu, izsakot to šādā redakcijā:

‘’Akcīzes nodokli vieglajiem automobiļiem, kuru vecums ir līdz pieciem gadiem (ieskaitot), skaitot no izgatavošanas gada, aprēķina šādā kārtībā: saskaņā ar šā panta trešās daļas 2. punktu aprēķinātā summa tiek reizināta ar šādu koeficientu:

1) ja automobiļa vecums ir līdz vienam gadam - 10;

2) ja automobiļa vecums ir no viena gada līdz diviem gadiem - 8;

3) ja automobiļa vecums ir no diviem līdz trim gadiem, - 6;

4) ja automobiļa vecums ir no trim līdz četriem gadiem, - 4;

5) ja automobiļa vecums ir no četriem līdz pieciem gadiem (ieskaitot) - 2.’’

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Neatbalstīt

 

4.pants. Akcīzes nodokļa atvieglojumi

Ar akcīzes nodokli netiek aplikti:

1) dārgmetāli, dārgakmeņi un to izstrādājumi, kurus importē un iepērk Latvijas Republikas dārgmetālu fonda vajadzībām;

2) dārgmetāli, kurus izmanto zobu protēžu izgatavošanai;

3) dārgmetāli, kurus izmanto rūpniecības produkcijas ražošanai un kuri nav juveliersakausējumi;

         

4) vieglie automobiļi ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru, kuru motora cilindru darba tilpums nepārsniedz 1600 cm3;

2. 4.pantā:

izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) vieglie automobiļi, kuri atbrīvoti no muitas nodokļa vai pievienotās vērtības nodokļa atbilstoši likumiem "Par muitas nodokli (tarifiem)" un "Par pievienotās vērtības nodokli";";

     

2. 4.pantā:

izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) vieglie automobiļi, kuri atbrīvoti no muitas nodokļa vai pievienotās vērtības nodokļa atbilstoši likumiem "Par muitas nodokli (tarifiem)" un "Par pievienotās vērtības nodokli";";

5) vieglie automobiļi ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru (dīzeļi vai pusdīzeļi), kuru motora cilindru darba tilpums nepārsniedz 1900 cm3;

6) vieglie automobiļi, kuri ir vecāki par septiņiem gadiem, skaitot no rūpnīcas izlaides datuma;

izslēgt pirmās daļas 5. un 6.punktu.

16.

Deputāts P.Apinis

Izteikt 4.panta pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) antīkie vieglie automobiļi, kuru vecums pārsniedz 25 gadus, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

Atbalstīt

izteikt pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) antīkie vieglie automobiļi, kuru vecums pārsniedz 25 gadus, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;”

7) vieglie automobiļi ar elektromotoru (elektromobiļi);

         

8) vieglie automobiļi ar kravas kasti, furgoni, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem;

 

17.

Jaunās partijas frakcija

Izteikt 4.panta 1.daļas 8.punktu šādā redakcijā:

“8) vieglie automobiļi ar kravas kasti vai ar furgonu;”

Atbalstīt

izteikt pirmās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

“8) vieglie automobiļi ar kravas kasti vai ar furgonu;”;

9) 10 litri alus, ko fiziskā persona Latvijas Republikas muitas teritorijā ieved personīgam patēriņam;

10) alus, ko fiziskā persona izgatavojusi personīgam patēriņam.

         
   

18.

Jaunās partijas frakcija

Papildināt 4.panta pirmo daļu ar jaunu 11.punktu šādā redakcijā:

“11) preces, ko izmanto šā likuma 3.pantā minēto preču ražošanai.”

Atbalstīt

papildināt 4.panta pirmo daļu ar jaunu 11.punktu šādā redakcijā:

“11) preces, ko izmanto šā likuma 3.pantā minēto preču ražošanai.”

No akcīzes nodokļa tiek atbrīvotas fiziskās un juridiskās personas, kuras pārdod vieglos automobiļus, ja akcīzes nodoklis par attiecīgo vieglo automobili ir jau vienreiz samaksāts.

Nomaksātais akcīzes nodoklis par vieglajiem automobiļiem, kurus izved no Latvijas triju mēnešu laikā pēc to ievešanas, tiek atmaksāts no valsts budžeta.

Ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) eksportē preces, par kuru ražošanā izmantotajām izejvielām akcīzes nodoklis ir nomaksāts, budžetā iemaksātais akcīzes nodoklis tiek atmaksāts.

         
   

19.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt likumprojektu ar tekstu:

“Likums stājas spēkā 1999.gada 1.aprīlī.”

Atbalstīt

Likums stājas spēkā 1999.gada 1.aprīlī.

 

 

 

 

Iesniegto priekšlikumu grafiskie attēli

(12. - 14. lpp.)